(024) 352 39 11

100e aardgasvrije woning in Nijmeegse wijk Jerusalem herbouwd

De 100e aardgasvrije woning in de Nijmeegse wijk Jerusalem is sinds afgelopen week een feit. In totaal worden in de wijk 220 oudere eengezinswoningen vervangen door duurzame houtskeletbouw woningen op de bestaande fundering. In 6 weken worden de woningen herbouwd. Hierna kunnen de bewoners terug naar hun vernieuwde woning. Jerusalem is de eerste bestaande buurt die op deze schaal van het aardgas afgaat. Bewoners kozen massaal voor aardgasvrij en na anderhalf jaar ervaringen verzamelen is de conclusie dat de praktijk zelfs beter is dan de theorie. Sandy van Rooij: “Wij wonen vanaf juni in de vernieuwde woning en onze energiekosten zijn flink naar beneden gegaan.” 

Voorbeeldproject           
Bestuurder Talis Ronald Leushuis: “Jerusalem is een mooi voorbeeld van een wijk waar het wel gelukt is om sociale huurwoningen van het gas af te halen. Het is helaas ook een voorbeeld van hoe moeilijk het is. In betaalbaarheid, duurzaamheid, aardgasvrij, bouwtechniek en bewonersparticipatie is Jerusalem een optimaal voorbeeldproject. De investering om dit te realiseren is echter groot. Dit zorgt voor een dilemma. Als bestuurder van een woningcorporatie voel ik de noodzaak om betaalbare huisvesting aan te bieden en nieuwe woningen te bouwen. Zeker met de huidige woningmarkt in Nederland. Tegelijkertijd is er een grens aan wat mogelijk is, vooral als we de rekening niet bij huurders met lage inkomens willen neerleggen. Wijken van het gas afhalen kan alleen als gemeenten, corporaties en netbeheerders goed met elkaar samenwerken.” In Jerusalem lukte dit met een subsidie van de provincie, de inzet van de gemeente en extra financiële inzet van Talis.

Samen met bewoners
In 2014 startte Talis samen met bewoners de voorbereiding voor de werkzaamheden in Jerusalem. Nadat renovatie voor de naoorlogse woningen niet haalbaar bleek, heeft de corporatie gekeken naar andere mogelijkheden. Samen met bewoners is gezocht naar een duurzame oplossing waarbij bewoners in hun eigen buurt kunnen blijven en de sociale en fysieke structuur in de wijk intact blijft. Dit leidde tot het product ‘Blokje om’ van Dura Vermeer Bouw Hengelo, een manier van woningbouw waarbij prefab houtskeletbouw op de bestaande fundering wordt gebouwd. Het is duurzaam vanwege de lichte materialen en de prefabricage heeft als voordeel dat je snel kunt bouwen. Omdat bewoners maar 6 weken uit hun woning hoeven en ze een wisselwoning in de buurt krijgen, blijft het merendeel van de bewoners ook na de sloop/nieuwbouw in de buurt wonen.

Eerste aardgasvrije buurt
Jerusalem is de eerste bestaande buurt die op deze schaal overgaat van sloop naar aardgasvrije nieuwbouw op bestaande fundering. De woningen krijgen acht zonnepanelen en twee zonnecollectoren, een zonneboiler en een doorstroomboiler. De zonneboiler bevat 200 liter water en wordt verwarmd met de zonnecollectoren. Als het warme water op is, verwarmt de doorstroomboiler het water elektrisch na als het nodig is. Het is een stille en duurzame techniek die altijd de garantie biedt voor warm water en een warme woning. In tegenstelling tot vaak dure en complexe technieken, is hier gekozen voor een betaalbaar en beproefd concept dat bij elke nieuwbouwwoning of goed geïsoleerde woning toegepast zou kunnen worden. Na anderhalf jaar is de conclusie dat de praktijk beter is dan de theorie en is het energieverbruik lager dan verwacht.