(024) 352 39 11

279 woningen in Hofjesbuurt zijn duurzaam opgebloeid!

De werkzaamheden aan de 87 eengezinswoningen, 192 etagewoningen en 30 garages in de Hofjesbuurt zijn afgerond. Afgelopen donderdag vierden we samen met bewoners, medewerkers van aannemer Talen en andere genodigden de oplevering.

Als afsluitende handeling van de werkzaamheden aan de woning en als starthandeling voor het groen openden Ronald Leushuis en wethouder Tiemens, samen met enkele kinderen uit de buurt, een insectenhotel. Passend bij de insectennamen van de straten, duurzaamheid en de slogan van de werkzaamheden ‘De Hofjesbuurt bloeit op’!

Tijdens de werkzaamheden was veel aandacht voor duurzaamheid en betaalbaarheid van de woning. De woningen zijn van label C of D naar A+ gegaan door het isoleren van dak en gevel, het plaatsen van triple glas, zonnepanelen en mechanische ventilatie. In de eengezinswoningen is een zonneboiler geplaatst.

Naast de duurzaamheidswerkzaamheden zijn de sterke punten uit de oorspronkelijke architectuur teruggebracht. De typerende kernmerken van de Bossche School zijn terug te vinden in het gebruik van kleur, kozijnen en nieuwe entrees. Ook is er meer samenhang tussen de woningen gebracht in onder andere de vergrote balkons en hekwerken. Verder zijn in de woningen badkamer, keuken en toilet vernieuwd. Voor de bewoners betekenden de werkzaamheden veel overlast, maar een grote meerderheid heeft de werkzaamheden vanaf het begin gesteund en alle bewoners hebben meegewerkt.

“Bijzonder aan de Hofjesbuurt is de betrokkenheid van de bewoners”, vertelt Hillina Wolters, projectmanager van Talis. “In de voorbereiding, bij het maken van het plan, maar ook tijdens de werkzaamheden. Zo hielpen de bewoners elkaar intensief bij de opruimdagen en gingen bewoners ook zelf aan de slag, bijvoorbeeld door samen te schilderen.”

De volgende stap is de aanpak van het groen. Dit doen we samen met de bewoners en de gemeente. Ook dit gebeurt duurzaam. Zo worden, waar het kan, de hemelwaterafvoeren afgekoppeld van de riolering en legt de gemeente hier een wadi voor aan. Gemeente, bewoners en Talis denken samen na over de beplanting. De bewoners hebben al aangegeven dat ze graag iets doen voor insecten.