(024) 352 39 11

Talis en Bindkracht10 betrekken pand in de Winkelsteeg

Medio 2022 verhuizen we naar de Winkelsteeg. Het toekomstig kantoor aan de Boekweitweg 6 is een pand van het WerkBedrijf Regio Nijmegen. We gaan dit nieuwe kantoorpand delen met welzijnsorganisatie Bindkracht10.

Waar het werk te doen is
In 2014 verhuisden we naar het Honigcomplex in het Waalfront. Zo konden we bijdragen aan de ontwikkeling van dit gebied. Ook de verhuizing naar de Winkelsteeg dient dit doel. Ronald Leushuis, bestuurder van Talis: “Met onze huisvesting op locaties waar, zoals wij zeggen ‘het werk te doen is’, leveren we een maatschappelijke bijdrage aan de ontwikkeling van zo’n gebied. Dat was de reden dat we ons in 2014 vestigden in het voormalig Honigkantoor aan de Waalbandijk. Inmiddels is hier langs de Waal een prachtig, groot woon- en leefgebied ontstaan. En zoals gepland gaat ook ons kantoor plaatsmaken voor woningen. Wij kiezen ervoor om ons opnieuw te vestigen op een plek waar het de aankomende jaren te doen is, namelijk in de Winkelsteeg.”

In de Winkelsteeg gaat, als onderdeel van de Kanaalzone, een grote herontwikkeling plaatsvinden. Bovendien ligt deze locatie dichtbij Dukenburg, waar veel huurders van ons wonen en waar voor de toekomst ook flinke opgaven liggen, zoals de energietransitie. “Door met onze mensen en (wijk)kantoren zichtbaar en aanwezig te zijn in buurten en wijken, willen we een bijdrage leveren aan de leefbare stad.”

Win-win
In het gebied zijn meerdere samenwerkingspartners gevestigd. Eén van onze partners in de Winkelsteeg is het WerkBedrijf. Zij heeft een kantoor beschikbaar dat grenst aan het productiebedrijf waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een werkplek geboden wordt. We gaan deze kantoorruimte eerst opknappen en verduurzamen.

Directeur WerkBedrijf Ina Hol: Deze samenwerking is voor ons een win-win situatie.  Wij hebben extra ruimte nodig voor onze trainings- en overlegactiviteiten. Dat is nu onvoldoende op de Boekweitweg. Dus we moesten al veel uitwijken. Nu gaan we voor dat onderdeel over naar de Wezenlaan en hebben we dus alles weer in één pand. Dat is beter voor onze dienstverlening.

‘Samen wonen’
Op de nieuwe locatie gaan we ‘samen wonen’ met samenwerkingspartner Bindkracht10. Deze welzijnsorganisatie was ook op zoek naar een nieuwe kantoorlocatie. Het pand aan de Boekweitweg biedt hier, met 3.200m2, de ruimte voor. “Met Bindkracht10 hebben we een betrokken, maatschappelijke partner gevonden”, zegt Ronald Leushuis: ‘Samen richten we ons op het faciliteren van de preventieve hulpverlening. Het ‘samen wonen’ in één pand biedt meerwaarde voor de mensen waarvoor we werken. Collega’s weten elkaar makkelijker te vinden, de lijnen zijn kort.” Daarnaast is er voldoende ruimte in het pand voor WoonGenoot. Eind januari kondigden we aan samen verder te willen gaan.

De Winkelsteeg ligt centraal in het werkgebied van zowel Talis als Bindkracht10. En het is goed bereikbaar voor bezoekers en medewerkers.

Verweven met de stad
Mohamed El Hamdaoui, bestuurder Bindkracht10 zegt hierover: “We willen bereikbaar zijn voor de mensen. In ons ons werk zijn we dichtbij, verweven met de stad, met mensen en organisaties. Dat zoeken we ook in een kantoor. Een plek waar je kan samen komen en werken: met elkaar, bewoners en de stad”.

Stad maken
Door samen een kantoor te delen ontstaan nieuwe kansen voor de bewoners van Nijmegen. Wat nu nog een kaal industriegebied is zal veranderen in een levendige wijk met verbindingen naar Dukenburg, Neerbosch en Hatert. Vanuit daar kunnen de partners (samen) werken aan mooie wijken.

Mohamed El Hamdaoui, Ina Hol en Ronald Leushuis voor ons huidige pand aan de Waalbandijk