(024) 352 39 11

Het Buurtmaatjesproject is van start gegaan in Wijchen

Het is niet voor iedereen even makkelijk om contact te maken. Mensen voelen zich regelmatig eenzaam, zeker als ze hun wijk niet goed kennen. Daarom zijn we samen met welzijnsorganisatie Meer Voormekaar het Buurtmaatjesproject in Wijchen begonnen. In het buurtmaatjesproject kunnen buurtbewoners iemand anders helpen om mee te doen met activiteiten en andere buurtbewoners te ontmoeten.

Buurtmaatje

Een keertje samen naar de bibliotheek of een boodschap doen met een buurvrouw. Het zijn de kleine dingen die heel belangrijk kunnen zijn. Zeker als een buurtbewoner weinig contact heeft met andere mensen en niet goed weet wat er allemaal te doen is in de buurt. “Wij zien dat best wat huurders in een isolement zitten. Het zou fijn voor hen zijn als ze meer mee kunnen doen in de samenleving. En dat begint vaak dicht bij huis.” Zegt Ester Keizer, wijkadviseur Talis.

Verschillende wensen
Sommige bewoners kunnen de weg in de wijk (nog) niet goed vinden. Ze zijn eenzaam of vinden het leuk om meer contact met anderen te hebben. Als je nieuw bent in de buurt (of Nederland) kan het lastig zijn om alleen naar activiteiten te gaan. Frank Thijssen van MeerVoormekaar kijkt ernaar uit om buurtmaatjes in contact te brengen met buurtbewoners die een vraag hebben. “Buurtbewoners kunnen samen met hun maatje op pad gaan. Wát ze precies gaan doen, hangt natuurlijk af van iemands wensen. Het gaat dan om bijvoorbeeld het wegwijs maken in een buurt, hulp bij mensen leren kennen, hulp bij praktische vragen (bijvoorbeeld helpen met brieven lezen) of meegaan naar voorzieningen en zorg.”

Wilt u een buurtmaatje voor iemand zijn?
Een buurtmaatje helpt iemand in de buurt of wijk voor maximaal een half jaar. Als vrijwilliger bent u hier gemiddeld een dagdeel per week mee bezig. U krijgt begeleiding en kunt trainingen volgen. Heeft u interesse? U kunt contact opnemen met Frank Thijssen via E f.thijssen@meervoormekaar.nl of T (06) 3911 41 37. Iedereen kan een buurtmaatje zijn.

Ook als u juist zelf een buurtmaatje nodig heeft, kunt u contact opnemen met Frank Thijssen. U moet dan wel een huurder van Talis zijn. Voor vragen kunt u natuurlijk ook terecht bij de wijkbeheerder van Talis.