(024) 352 39 11

Aandacht voor elkaar in tijden van corona

Het coronavirus heeft grote invloed op ons dagelijks werk. Juist nu iedereen veel binnen blijft, is het belangrijk om een goed en veilig thuis te hebben. “Het contact met onze huurders staat daarom bij ons centraal”, vertelt Mariëlle Heuvelmans, sinds 1 februari manager Leefbaarheid bij Talis. “En we merken dat medewerkers hierin heel vindingrijk zijn.”

“Onze wijkbeheerders zijn zoveel mogelijk zichtbaar en aanwezig in de wijken. Maar het contact is anders. We maken een praatje op afstand of we zoeken contact via de telefoon, intercom of we sluiten soms aan bij de kanalen die bewoners onderling gebruiken, zoals Facebook of WhatsApp. We kijken of mensen het nog redden. Waar nodig, regelen wij hulp. Hierbij zoeken we de samenwerking met onze netwerkpartners”.

Samen met netwerkpartners
“Sommige mensen zijn door alle maatregelen veel alleen en voelen zich vaker eenzaam. Als zij extra hulp nodig hebben, brengen we ze in contact met onze netwerkpartners. Zo hebben we hiervoor samen met Bindkracht10 in Nijmegen een intercomactie gehouden. We ondersteunen bij de boodschappenservice van Voormekaar in Wijchen. En bij een aantal gemengde zorgcomplexen hebben we zorgaanbieders ondersteund toen de richtlijnen aangescherpt werden. Veelal zijn we faciliterend, soms nemen we zelf initiatief.”

Vindingrijk
“Collega’s krijgen de ruimte om hun eigen verantwoordelijkheid en creativiteit in te zetten om huurders zo goed mogelijk van dienst te zijn. Hierin zijn ze vindingrijk en nemen ze veel initiatief”, vertelt Mariëlle. “Denk bijvoorbeeld aan de balkonbingo bij de Rentmeesterhof in Nijmegen, waarbij bewoners vanaf hun balkon kunnen meedoen aan de bingo die op straat georganiseerd werd. Of de balkongym bij de Zuiderhoek in Wijchen. Het is mooi om te zien dat ook dat huurders vindingrijk zijn in deze tijd en dat ze goed op elkaar letten.”

Onderhoud gaat zoveel mogelijk door
De onderhoudsprojecten gaan zoveel mogelijk door. Vooral als de werkzaamheden van buitenaf uitgevoerd kunnen worden. “Samen met onze ketenpartners zoeken we hierbij naar andere oplossingen. Zoals bijvoorbeeld bij de voorbereidingen van werkzaamheden aan de Marialaan-Bosduifstraat in Nijmegen. Nu grote bijeenkomsten niet mogelijk zijn, ontvangen de bewoners alle ideeën per post en hangen we de plannen op grote panelen in de woongebouwen. Vervolgens bellen we alle bewoners om hun reactie te vragen. Het is waardevol om zoveel mogelijk persoonlijk contact te houden.