(024) 352 39 11

Aardgasvrije woningen, lagere huren en een duurzame openbare ruimte in Jerusalem

De 220 nieuwe huurwoningen in het Nijmeegse Jerusalem kunnen toch aardgasvrij gebouwd worden. Ook krijgt de buurt een duurzame openbare ruimte. Hiervoor hebben de gemeente Nijmegen, de provincie Gelderland en wij de handen ineen geslagen. Bovendien gaan de huren omlaag van € 663 naar € 619 per maand.

We gaan de huidige, oude eengezinswoningen slopen om plaats te maken voor nieuwe, duurzame woningen. Met dit plan stemde in februari een ruime meerderheid van de bewoners in. Aardgasvrij was toen nog niet haalbaar, omdat dit een extra investering van ruim 2,3 miljoen betekende voor de corporatie.

Nu is het alsnog mogelijk. We kiezen ervoor om de recent toegekende korting op de verhuurderheffing hiervoor in te zetten. Samen met een subsidie van provincie Gelderland is het haalbaar om de woningen van Jerusalem aardgasvrij te maken. Ook kunnen de huren verlaagd worden van € 663 naar € 619. Om de buurt een totale duurzame kwaliteitsimpuls te geven, gaat de gemeente Nijmegen de openbare ruimte aanpakken.

Lagere woonlasten
“Wij zijn blij dat we de huurders van Jerusalem dit aanbod kunnen doen”, vertelt Ronald Leushuis, bestuurder van Talis. “Uitgangspunt voor ons was dat de kosten voor verduurzaming niet bij de huurders mogen liggen. Daar hebben we ons hard voor gemaakt en dat kunnen we nu realiseren. En zelfs meer. Alle bewoners krijgen een huur van € 619 in plaats van € 663. En als ze kiezen voor een aardgasvrije woning kunnen de woonlasten verder dalen door verlaging van de energiekosten. Een dubbele bijdrage aan betaalbaar wonen.” De aardgasvrije woningen krijgen een zonneboiler met doorstroomboiler en vier extra zonnepanelen. Huurders die nu koken op gas krijgen een inductiekookplaat en/of elektrische oven in de aardgasvrije woning.

De buurt
De gemeente Nijmegen verbetert de openbare ruimte in Jerusalem. Hiervoor heeft zij gesprekken gevoerd met bewoners, de lokale basisschool, de nutspartijen en Talis. Ook doet de gemeente onderzoek, bijvoorbeeld naar parkeren en de bodemkwaliteit. Er zijn veel overeenkomsten in ambitie: Jerusalem moet een groene, duurzame, veilige en goed bereikbare buurt zijn. Na de zomer komt de gemeente met concrete plannen. Wat al zeker is, is dat het grijze asfalt plaatsmaakt voor klinkers en dat er zoveel mogelijk groen in de buurt komt. Ook het riool wordt vervangen. Zo creëren alle partijen samen een mooie en duurzame buurt. Wethouder duurzaamheid Harriët Tiemens: “Jerusalem laat zien wat er in een buurt mogelijk is als we er gezamenlijk de schouders onder zetten. Met de bewoners, woningcorporatie, provincie en gemeente. De vernieuwing én verduurzaming van zowel de huizen als de openbare ruimte maakt Jerusalem klaar voor een mooie toekomst. En heel belangrijk: met betaalbaarheid voor de bewoners als uitgangspunt.”

Aardgasvrij
Aardgasvrij past binnen de ambities en doelstellingen van zowel Talis, gemeente en provincie. Het draagt niet alleen bij aan de verlaging van de woonlasten, het past ook in de duurzaamheidsopgave en warmtetransitie. Gedeputeerde Jan van der Meer van provincie Gelderland: “We weten dat aardgasvrij moet en ook de wijk Jerusalem laat zien dat het kán: goed dat deze woningcorporatie de handschoen oppakt. Ik vertrouw erop dat meer woningcorporaties volgen.”

Samen met bewoners
Vanaf 2014 hebben we samen met bewoners aan een haalbaar plan voor de vernieuwing van Jerusalem gewerkt. De oude prefab-woningen uit de tijd van de wederopbouw worden gesloopt en op de huidige fundering komen nieuwe comfortabele en duurzame houtskeletbouw woningen van het type “Blokje Om” van Dura Vermeer.  Het uiterlijk van de woningen is afgestemd op de karakteristieke uitstraling die de buurt nu heeft. De mogelijkheid die bewoners nu krijgen om te kiezen voor aardgasvrij, heeft geen invloed op de planning van het project. In augustus start de sloop/nieuwbouw van het eerst blok van twee woningen. Dit wordt het proefblokje genoemd. Hiermee kunnen we de puntjes op de i zetten en zien de bewoners hoe de woningen eruit gaan zien. Begin volgend jaar start de sloop/nieuwbouw van het hele project dat zo’n twee jaar gaat duren.