(024) 352 39 11

Gemeente Wijchen en Talis zetten zich samen in voor brandveiligheid

Vanaf 1 juli 2022 is het verplicht dat elke verdieping in een woning voorzien is van minimaal één rookmelder. Het afgelopen jaar heeft Talis rookmelders geplaatst in 2.200 huurwoningen in Wijchen. Met het plaatsen van rookmelders wordt de veiligheid vergroot. Woningbranden komen helaas nog steeds regelmatig voor. Hoe sneller een brand ontdekt wordt, des te meer tijd iemand heeft om een woning veilig te verlaten.

Aandacht voor veiligheid
Talis en de gemeente hebben veel aandacht voor brandveiligheid. Burgemeester Marijke van Beek: “De inzet van Talis om dit voor 1 juli voor elkaar te krijgen is fantastisch. Maar deze verplichting geldt natuurlijk niet alleen voor huurwoningen. Ik ga er vanuit dat de meeste huiseigenaren inmiddels al rookmelders op elke verdieping hebben hangen. Maar voor degenen die dit nog niet gedaan hebben: ik roep u met klem op om dit alsnog te doen! En test ook regelmatig of deze nog werkt.”

Inspectie en bewustwording
Jaarlijks voert Talis bij veel woongebouwen in Nijmegen en Wijchen werkzaamheden uit om brand te voorkomen, zoals het controleren op vluchtwegen, brandcompartimentering, materiaal, inrichting en gebruik. Situaties waar direct actie nodig is, worden gelijk opgepakt. Bij het plaatsen van de rookmelders in de woningen zijn ook gelijk inspecties uitgevoerd op het gebied van brandveiligheid. Daarnaast was er aandacht voor hoe bewoners zelf kunnen bijdragen, door het geven van tips om de woning brandveiliger te maken en wat te doen als er toch brand uitbreekt.

Margje Lubbers, bestuurder Talis: “Bewoners kunnen zelf veel doen om brand te voorkomen en veiliger te wonen. Samen met gemeente en de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid werken we aan meer bewustwording op het thema brandveiligheid. Zo organiseren we bijvoorbeeld samen met de brandweer bijeenkomsten voor bewoners op de kazerne, zoals onlangs voor bewoners van het Hoefblad.”

Rookmelders
Het is bewezen dat rookmelders in woningen het aantal slachtoffers vermindert. “De meeste woningbranden ontstaan door koken, roken en door elektrische apparaten. Maar ook door het opladen van bijvoorbeeld telefoons of fietsaccu’s”, vertelt Theo van Dodewaard van de Brandweer Gelderland-Zuid. “Een rookmelder waarschuwt bewoners in elk geval op tijd. Als je slaapt ruik je niets, de rookmelder neemt de functie van je neus over, waardoor je slachtoffers, ernstige brandwonden en brandschade voorkomt. Het kan namelijk snel uit de hand lopen.” Huurders van Talis die nog geen rookmelder hebben ontvangen, bijvoorbeeld omdat ze niet bereikbaar waren, kunnen zich alsnog melden bij ons.

Dorien de Wit, voorzitter van de raad van commissarissen van Talis: “Talis staat de komende jaren voor grote opgaven. Het bieden van voldoende passende en betaalbare woningen in veerkrachtige wijken en de uitdagingen op het gebied van duurzaamheid vragen om een krachtig bestuur. Met de herbenoeming van Ronald Leushuis voor vier jaar verwachten we de stabiele koers en de innovatieve slagkracht die hiervoor nodig zijn te waarborgen.”

Ronald is vanaf 2014 bestuurder bij Talis. Vanaf 2020 is hij voorzitter van de raad van bestuur, die hij sinds vorig jaar oktober samen vormt met Margje Lubbers.

Voorbeeldproject           
Bestuurder Talis Ronald Leushuis: “Jerusalem is een mooi voorbeeld van een wijk waar het wel gelukt is om sociale huurwoningen van het gas af te halen. Het is helaas ook een voorbeeld van hoe moeilijk het is. In betaalbaarheid, duurzaamheid, aardgasvrij, bouwtechniek en bewonersparticipatie is Jerusalem een optimaal voorbeeldproject. De investering om dit te realiseren is echter groot. Dit zorgt voor een dilemma. Als bestuurder van een woningcorporatie voel ik de noodzaak om betaalbare huisvesting aan te bieden en nieuwe woningen te bouwen. Zeker met de huidige woningmarkt in Nederland. Tegelijkertijd is er een grens aan wat mogelijk is, vooral als we de rekening niet bij huurders met lage inkomens willen neerleggen. Wijken van het gas afhalen kan alleen als gemeenten, corporaties en netbeheerders goed met elkaar samenwerken.” In Jerusalem lukte dit met een subsidie van de provincie, de inzet van de gemeente en extra financiële inzet van Talis.

Samen met bewoners
In 2014 startte Talis samen met bewoners de voorbereiding voor de werkzaamheden in Jerusalem. Nadat renovatie voor de naoorlogse woningen niet haalbaar bleek, heeft de corporatie gekeken naar andere mogelijkheden. Samen met bewoners is gezocht naar een duurzame oplossing waarbij bewoners in hun eigen buurt kunnen blijven en de sociale en fysieke structuur in de wijk intact blijft. Dit leidde tot het product ‘Blokje om’ van Dura Vermeer Bouw Hengelo, een manier van woningbouw waarbij prefab houtskeletbouw op de bestaande fundering wordt gebouwd. Het is duurzaam vanwege de lichte materialen en de prefabricage heeft als voordeel dat je snel kunt bouwen. Omdat bewoners maar 6 weken uit hun woning hoeven en ze een wisselwoning in de buurt krijgen, blijft het merendeel van de bewoners ook na de sloop/nieuwbouw in de buurt wonen.

Eerste aardgasvrije buurt
Jerusalem is de eerste bestaande buurt die op deze schaal overgaat van sloop naar aardgasvrije nieuwbouw op bestaande fundering. De woningen krijgen acht zonnepanelen en twee zonnecollectoren, een zonneboiler en een doorstroomboiler. De zonneboiler bevat 200 liter water en wordt verwarmd met de zonnecollectoren. Als het warme water op is, verwarmt de doorstroomboiler het water elektrisch na als het nodig is. Het is een stille en duurzame techniek die altijd de garantie biedt voor warm water en een warme woning. In tegenstelling tot vaak dure en complexe technieken, is hier gekozen voor een betaalbaar en beproefd concept dat bij elke nieuwbouwwoning of goed geïsoleerde woning toegepast zou kunnen worden. Na anderhalf jaar is de conclusie dat de praktijk beter is dan de theorie en is het energieverbruik lager dan verwacht.

 

Huurverhoging sociale huurwoningen
Huurders van een sociale huurwoning krijgen in 2022 een beperkte huurverhoging van maximaal 2,3%. Voor zelfstandige woningen met een laag energielabel en goedkope woningen zijn er uitzonderingen.

Mede op verzoek van onze huurdersbelangenvereniging Accio bevriezen we de huurprijs bij sociale huurwoningen met een slecht energielabel (label E, F en G). De huur van deze woningen gaat dit jaar niet omhoog.

Huurders die een zelfstandige woning huren met een huur onder € 300,- krijgen een verhoging van maximaal € 25,- per maand. Op die manier brengen we de huurprijs dichter bij de kwaliteit van de woning.

Huurverhoging geliberaliseerde huurwoningen (vrijesectorwoningen)
Voor 2022 is de huurverhoging voor deze woningen maximaal 3,3%. De huurverhoging voor uw woning hangt af van de woning waar u woont en de huur die u nu betaalt.

Heeft u moeite om de huur te betalen?
Het kan voorkomen dat het u niet lukt om uw huur op tijd te betalen. Bijvoorbeeld doordat uw financiële situatie is veranderd. Dan horen we dat graag zo snel mogelijk. Wij helpen u om een passende oplossing te vinden. Bijvoorbeeld met een betalingsregeling of budgetcoaching.

Tijdelijke huurverlaging
Huurders van een sociale huurwoning met een hogere huur en een laag inkomen kunnen bij Talis in aanmerking komen voor een tijdelijke huurverlaging. Meer informatie vindt u bij de meest gestelde vragen. 

Meest gestelde vragen
Veel informatie over de huurverhoging van de sociale huurwoningen staat in de Talis Huurkrant. Vindt u hierin niet de informatie waar u naar zoekt, kijk dan hier voor de meest gestelde vragen en antwoorden.

Vragen?
Natuurlijk kunt u uw vraag ook aan ons stellen via welkom@talis.nl of T (024) 352 39 11.

Woningnood in Nijmegen
De woningnood in Nijmegen is groot. Vooral voor een- en tweepersoonshuishoudens. Plekken om woningen te bouwen zijn schaars en ook de randen van de stad raken vol. ‘We moeten steeds meer kijken naar kansen die er in de stad zijn’, aldus Michael Hendriks, directeur van Hendriks Bouw en Ontwikkeling uit Oss. ‘En als samenwerken meer op kan leveren, is het ook goed om dat te onderzoeken.’ aldus Ronald Leushuis, bestuurder Talis. De partijen verkennen in samenwerking met de gemeente dit jaar de mogelijkheden om woningbouw aan en achter de Van Schaeck Mathonsingel te realiseren.

Verkenning op verzoek van de gemeente
Wethouder Noël Vergunst: ‘Het hele stationsgebied ondergaat de komende jaren een metamorfose. Daar hoort ook dit gebied bij. Op deze plek is het goed dat we verkennen wat de gezamenlijke mogelijkheden zijn voor het toevoegen van betaalbare woningen.’ De komende maanden onderzoekt de gemeente wat kan in het gebied vlak achter Keizer Karelplein, richting het station.

Talis was in overleg met de buurt bezig met plannen voor kleinschalige sociale woningbouw achter de Van Schaeck Mathonsingel. Op die plek staan nu garageboxen. De eigenaren van het naastgelegen kantoorgebouw aan Keizer Karelplein 32 dachten samen met Hendriks Bouw en Ontwikkeling na over de toekomst van hun gebouw met behoud van het huidige kantooroppervlak. Ook de twee gebouwen met duurdere huurwoningen aan de Van Schaeck Mathonsingel zullen onderdeel uitmaken van een plan. Deze woningen zouden binnenkort in de verkoop komen, maar Talis wacht nu eerst de onderzoeken af. Door ook deze gebouwen te betrekken, ontstaat er een flink gebied van ongeveer 9.000 m2. Dat biedt veel mogelijkheden op een mooie, centrale plek in de stad.

De plannen
Door samen te werken en het gebied te vergroten, kunnen de partijen aanzienlijk meer woningen toevoegen. Het biedt Talis de mogelijkheid om het drievoudige aan sociale huurwoningen te realiseren. Bovendien is er ook ruimte voor betaalbare en duurdere koop. Dit zorgt voor een gevarieerde buurt. Het idee is dat op het terrein van Talis 200 woningen komen, waarvan ongeveer 130 betaalbare woningen. Ongeveer 90 van deze woningen zullen sociale huurwoningen worden. De plannen voor het kantoorgebouw zullen zich richten op multifunctioneel gebruik van de plint en toevoeging van commerciële huur- en koopwoningen.

Impact voor de omgeving

De partijen onderzoeken ook de impact op de omgeving. Hendriks: ‘Om de aantallen te halen waar we nu aan denken, worden de gebouwen hoger en komen er ook méér gebouwen. Zodra er meer duidelijkheid is over de haalbaarheid en de kaders, gaan we in gesprek met omwonenden.’ De eerste aandacht van Talis gaat uit naar de twaalf bewoners in de duurdere huurappartementen. Leushuis: ‘Sommige bewoners hadden gehoopt hun woning van ons te kopen. Met iedere bewoner willen we individueel gesprekken voeren om samen een oplossing te vinden.’ De verwachting is dat de komende twee jaar iedereen in de woning kan blijven.

De komende maanden onderzoeken de partijen wat haalbaar is. Dat hangt ook af van de onderzoeken van de gemeente, die naar verwachting voor de zomer zijn afgerond. Mocht het niet haalbaar zijn, dan gaan de partijen elk verder met eigen plannen.

Voor wie is dit bedoeld?
Ouderen met de AOW-gerechtigde leeftijd (2022: 66 jaar en 7 maanden) die onder de inkomensgrens vallen voor huurtoeslag hebben recht op een sociale huurwoning tot 633,25 euro (bij een huishouden van 1-2 personen). Maar wellicht heeft u naast uw inkomen ook een vermogen opgebouwd, bijvoorbeeld door de verkoop van een woning. Als dit vermogen hoger is dan 118.479 euro als alleenstaande of 148.819 euro wanneer u samenwoont, kunt u ook reageren op een duurdere woning.

Hoe werkt het?
Wilt u graag een duurdere woning huren en voldoet u aan de eisen, dan kunt u zelf een verzoek bij ons indienen om dit op uw inschrijving aan te geven. Aan de hand van uw laatste definitieve aanslag voor de inkomstenbelasting toetsen we dan uw vermogen. Mocht dit bedrag na deze periode nog verhoogd zijn, dan kunt u hiervoor ook andere bewijsstukken aanleveren. Bijvoorbeeld een recent bankafschrift, een verkoopakte van uw woning of de aanslag van de WOZ-waarde van dit huis.