(024) 352 39 11

Beperkte huurverhoging en huurbevriezing voor woningen met energielabel E, F of G

Per 1 juli 2022 voert Talis de jaarlijkse huurverhoging door. Wat dit precies voor iedere huurder betekent, horen zij persoonlijk. Eind april ontvangen alle huurders van Talis een brief over de huurverhoging.

Huurverhoging sociale huurwoningen
Huurders van een sociale huurwoning krijgen in 2022 een beperkte huurverhoging van maximaal 2,3%. Voor zelfstandige woningen met een laag energielabel en goedkope woningen zijn er uitzonderingen.

Mede op verzoek van onze huurdersbelangenvereniging Accio bevriezen we de huurprijs bij sociale huurwoningen met een slecht energielabel (label E, F en G). De huur van deze woningen gaat dit jaar niet omhoog.

Huurders die een zelfstandige woning huren met een huur onder € 300,- krijgen een verhoging van maximaal € 25,- per maand. Op die manier brengen we de huurprijs dichter bij de kwaliteit van de woning.

Huurverhoging geliberaliseerde huurwoningen (vrijesectorwoningen)
Voor 2022 is de huurverhoging voor deze woningen maximaal 3,3%. De huurverhoging voor uw woning hangt af van de woning waar u woont en de huur die u nu betaalt.

Heeft u moeite om de huur te betalen?
Het kan voorkomen dat het u niet lukt om uw huur op tijd te betalen. Bijvoorbeeld doordat uw financiële situatie is veranderd. Dan horen we dat graag zo snel mogelijk. Wij helpen u om een passende oplossing te vinden. Bijvoorbeeld met een betalingsregeling of budgetcoaching.

Tijdelijke huurverlaging
Huurders van een sociale huurwoning met een hogere huur en een laag inkomen kunnen bij Talis in aanmerking komen voor een tijdelijke huurverlaging. Meer informatie vindt u bij de meest gestelde vragen. 

Meest gestelde vragen
Veel informatie over de huurverhoging van de sociale huurwoningen staat in de Talis Huurkrant. Vindt u hierin niet de informatie waar u naar zoekt, kijk dan hier voor de meest gestelde vragen en antwoorden.

Vragen?
Natuurlijk kunt u uw vraag ook aan ons stellen via welkom@talis.nl of T (024) 352 39 11.