(024) 352 39 11

Bewoners positief over kookgasafsluiting Buffelstraat

Bewoners van de Buffelstraat in Nijmegen zijn positief over de plannen van Talis om het individuele aardgas van de woningen af te sluiten.

3c228bf9-72d0-4aef-82a2-8b8ccd17c9fe_Buffelstraat gas4.1

Uiteindelijk wil Talis de appartementen geheel van het aardgas halen. Als eerste stap heeft de corporatie bewoners gevraagd of zijn instemmen met het afsluiten van het kookgas. 41 huurders hebben al aangegeven mee te werken. Een klein deel twijfelt nog. Tijdens een kookinstructie en lunch konden de bewoners 29 augustus kennismaken met het koken op inductie.

Voor Talis is de Buffelstraat het eerste bestaande complex dat van het kookgas af gaat. Uiteindelijk worden alle woningen aardgasloos en moeten er duurzame alternatieven verzonnen. Dit is een grote uitdaging waarover corporaties samen met andere partijen in gesprek moeten. De afsluiting van het kookgas is voor Talis een manier om ervaring op te doen met hoe ze er in de toekomst samen met anderen voor kunnen zorgen dat meer woningen van het aardgas gaan.

Directe aanleiding was een vraag van huurster Gisela Meier. Zij gebruikt geen aardgas, maar kwam erachter dat zij haar energieleverancier jaarlijks betaalt voor het vastrecht van de gasaansluiting (ca. € 160,- per jaar). Voor het afsluiten van de gasaansluiting moest zij een bedrag betalen aan Liander (€ 366). Zij diende een verzoek in bij Talis om haar woning van het aardgas af te sluiten.

Talis vindt duurzaamheid belangrijk en stimuleert initiatieven vanuit bewoners. Daarom heeft zij voor dit project besloten om de kosten voor de gasafsluiting voor haar rekening te nemen. Een deel van deze kosten wordt vergoed uit een subsidie van de gemeente Nijmegen. Bewoners die nog op gas koken ontvangen van Talis een inductiekookplaat. De werkzaamheden gaan in het najaar van start.