(024) 352 39 11

Een goed rapport!

Elke vier jaar beoordeelt een onafhankelijke, externe commissie hoe wij als woningcorporatie ons werk doen: de maatschappelijke visitatie.

Dit jaar zijn wij gevisiteerd door bureau Raeflex over ons presteren in de periode 2015 – 2019.

De visitatiecommissie omschrijft Talis als ‘Krachtig, initiatiefrijk, zakelijk en sociaal betrokken’ en geeft ons mooie cijfers.

We zijn hier heel blij mee. We hebben afgelopen jaren hard gewerkt, samen met onze huurdersvereniging Accio, veel betrokken huurders en onze samenwerkingspartners. Dat zien we nu terug in de mooie woorden en cijfers in het visitatierapport. We hebben ook waardevolle feedback gekregen op wat nog beter kan. Deze adviezen nemen we ter harte. We gaan er hard mee aan de slag.

We hebben de resultaten van de visitatie kort en bondig samengevat in onderstaande infographic.

Wil je meer weten? Lees dan hier het complete visitatierapport en de bestuurlijke reactie hierop.