(024) 352 39 11

Huurders ontvangen voorstel eenmalige huurverlaging

Huurders met een huur boven € 633,25 (een- en tweepersoonshuishoudens) of € 678,66 (drie of meer personen) per maand én een laag inkomen hebben in 2021 eenmalig recht op huurverlaging. In februari ontvingen alle huurders die een huurverlaging krijgen van ons een brief met een voorstel. Huurders die te maken hebben gehad met een inkomensdaling in 2020 of 2021 kunnen de huurverlaging zelf aanvragen.

Krijg ik een eenmalige huurverlaging?
Dit hangt af van uw huurprijs, uw gezinssamenstelling en het inkomen. Huurders die een huurverlaging op basis van hun inkomen in 2019 krijgen, hoeven hiervoor niets te doen. Zij ontvangen van ons een voorstel en de huur wordt automatisch per 1 april aangepast.

Brief van de belastingdienst maar geen huurverlaging
Heeft u een brief van de Belastingdienst ontvangen, maar geen voorstel voor huurverlaging ontvangen? Dat kan. De Belastingdienst heeft alle huurders met een huurprijs boven € 633,25 (een- en tweepersoonshuishoudens) of € 678,66 (drie of meer personen) per maand gecontroleerd. Als uw inkomen in 2019 lager was dan in onderstaande tabel staat, dan heeft u een voorstel tot huurverlaging ontvangen.

Om welke huurprijs en inkomensgrens gaat het?
In onderstaande tabel ziet u wat de huurgrenzen en de inkomensgrenzen zijn om de eenmalige huurverlaging te krijgen.

Huishouden bestaat uit

Inkomen
lager dan

Kale huur
hoger dan

1 persoon

€23.725,-

€633,25

1 persoon met AOW

€23.650,-

€633,25

2 personen

€32.200,-

€633,25

2 personen
(minstens 1 in de AOW-leeftijd)

€32.075,-

€633,25

3 of meer personen

€32.200,-

€678,66

3 of meer personen
(minstens 1 in de AOW-leeftijd)

€32.075,-

€678,66

De Belastingdienst kijkt naar het inkomen over 2019, omdat de gegevens over 2020 nog niet bekend zijn. Is uw inkomen in 2020 gedaald, waardoor u al minstens zes maanden een lager inkomen hebt dan de inkomensgrens en ligt de kale huur hoger dan de hierboven genoemde grens? Dan heeft u ook recht op huurverlaging. U moet het dan wel zelf aanvragen. Dit geldt ook voor een wijziging in het huishouden.

Huurders met een inkomensdaling na 2019
Huurders die te maken hebben gehad met een inkomensdaling na 2019 kunnen de huurverlaging vanaf 1 januari 2021 zelf schriftelijk bij ons aanvragen. Stuur hiervoor de volgende stukken per brief of mail naar ons:

  • schriftelijk verzoek tot huurverlaging. Hiervoor kunt u op de website van de Woonbond een voorbeeldbrief vinden;
  • recente salarisstroken, jaaropgave 2020 of uitkeringsspecificaties van de laatste 6 maanden van alle leden van het huishouden van 27 jaar of ouder óf een bewijs van de boekhouder als u ondernemer bent;
  • verklaring van de huidige samenstelling van uw huishouden. U kunt dit zelf opstellen en ondertekenen.

Wilt u een aanvraag indienen? Dan kan dit via welkom@talis.nl of per post naar Talis, postbusnummer 628, 6500 AP Nijmegen.

Meer informatie
Heeft u hierover vragen? Op de website van de Woonbond vindt u alle regels goed uitgelegd. Heeft u nog andere vragen? Neem dan gerust contact op met de medewerkers van Welkom. U kunt ons bereiken via telefoonnummer 024 – 352 39 11 of welkom@talis.nl.