(024) 352 39 11

Eenmalige huurverlaging in 2021

Huurders met een huur boven € 633,25 (een- en tweepersoonshuishoudens) of € 678,66 (drie of meer personen) per maand én een laag inkomen hebben in 2021 eenmalig recht op huurverlaging. Uiterlijk 1 april ontvangen alle huurders die een huurverlaging krijgen van ons een brief met een voorstel. Huurders die te maken hebben gehad met een inkomensdaling in 2020 kunnen de huurverlaging zelf aanvragen.

Krijg ik een eenmalige huurverlaging?
Dit hangt af van uw huurprijs, uw gezinssamenstelling en het inkomen. Op dit moment weten we nog niet precies welke huurders een huurverlaging krijgen. Begin 2021 checken we bij de Belastingdienst of huurders op basis van het inkomen over 2019 een huurverlaging krijgen. Deze huurders ontvangen hierover ook een brief van de Belastingdienst. Huurders die huurverlaging krijgen, hoeven hiervoor niets te doen. Zij ontvangen uiterlijk 1 april een brief van ons met het voorstel.

Om welke huurprijs en inkomensgrens gaat het?
In onderstaande tabel ziet u wat de huurgrenzen en de inkomensgrenzen zijn om de eenmalige huurverlaging te krijgen.

Huishouden bestaat uit

Inkomen
lager dan

Kale huur
hoger dan

1 persoon

€23.725,-

€633,25

1 persoon met AOW

€23.650,-

€633,25

2 personen

€32.200,-

€633,25

2 personen
(minstens 1 in de AOW-leeftijd)

€32.075,-

€633,25

3 of meer personen

€32.200,-

€678,66

3 of meer personen
(minstens 1 in de AOW-leeftijd)

€32.075,-

€678,66

De Belastingdienst kijkt naar het inkomen over 2019, omdat de gegevens over 2020 nog niet bekend zijn. Is uw inkomen in 2020 gedaald, waardoor u al minstens zes maanden een lager inkomen hebt dan de inkomensgrens en ligt de kale huur hoger dan de hierboven genoemde grens? Dan heeft u ook recht op huurverlaging. U moet het dan wel zelf aanvragen. Dit geldt ook voor een wijziging in het huishouden.

Huurders met een inkomensdaling na 2019
Huurders die te maken hebben gehad met een inkomensdaling na 2019 kunnen de huurverlaging vanaf 1 januari 2021 zelf schriftelijk bij ons aanvragen. Stuur hiervoor de volgende stukken per brief of mail naar ons:

  • schriftelijk verzoek tot huurverlaging. Hiervoor kunt u op de website van de Woonbond een voorbeeldbrief vinden;
  • recente salarisstroken, jaaropgave 2020 of uitkeringsspecificaties van de laatste 6 maanden van alle leden van het huishouden van 27 jaar of ouder óf een bewijs van de boekhouder als u ondernemer bent;
  • verklaring van de huidige samenstelling van uw huishouden. U kunt dit zelf opstellen en ondertekenen.

Wilt u een aanvraag indienen? Dan kan dit via welkom@talis.nl of per post naar Talis, postbusnummer 628, 6500 AP Nijmegen.

Meer informatie
Heeft u hierover vragen? Op de website van de Woonbond vindt u alle regels goed uitgelegd. Heeft u nog andere vragen? Neem dan gerust contact op met de medewerkers van Welkom. U kunt ons bereiken via telefoonnummer 024 – 353 39 11 of welkom@talis.nl.