Voorbereiding bouw januari 2021

Voordat de bouw van start kan gaan, is het voor de bescherming van vogels en vleermuizen belangrijk om bomen en struiken op het bouwterrein voor het broedseizoen te rooien. In januari 2021 zijn deze werkzaamheden voor de eerste fase uitgevoerd. Ook zijn de nutsbedrijven in januari gestart met de kabels en leidingen. Buurtbewoners Jan van Maassen en Jan van Lierop hebben hier prachtige foto’s van gemaakt.