(024) 352 39 11

Gemiddeld energielabel B voor Talis-woningen

Persbericht:
De woningen van corporatie Talis in Nijmegen en Wijchen hebben sinds eind 2019 gemiddeld energielabel B (energie-index <1,41). Daarmee is de doelstelling van de sector voor dit jaar, 2020, al gehaald. De isolatie-aanpak blijkt goed te werken en daar gaat Talis de komende jaren mee door. Door woningen goed te isoleren, zitten huurders er comfortabel bij. En kan de energierekening ook in de toekomst betaalbaar blijven.


Zo’n 6.500 woningen van circa 25 jaar of ouder hebben vanaf 2013 groot onderhoud gekregen. Bij het onderhoud investeert Talis flink in duurzaamheid, met name in isolatie. Daar waar kansen zijn, is gewerkt aan de opwekking van duurzame energie. Bijvoorbeeld door het aanbrengen van zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers. In totaal heeft Talis op haar woningen en gebouwen 13.130 zonnepanelen. En dit jaar komen er waarschijnlijk nog 3.000 bij. Ze voert tot nu toe al het onderhoud uit zonder huurverhoging voor de zittende huurder. Het energievoordeel is voor de huurder.

Doorkijken naar 2050: er ligt een flinke uitdaging
Met het behalen van de sectordoelstelling (gemiddeld label B in 2020) is Talis echter niet klaar met verduurzamen. Het is een tussenstap in de doelstelling een CO2-neutrale woningvoorraad te hebben in 2050. Daarbij moeten de woningen ook van het aardgasnetwerk zijn losgekoppeld. Ronald Leushuis, bestuurder Talis: “Hoewel deze vraagstukken complex van aard zijn en de oplossingen nog niet altijd pasklaar voor handen liggen, denken wij na over hoe we deze doelstelling kunnen bereiken. We nemen geen overhaaste beslissingen met geld van onze huurders.”

De deelname aan de Aedes Routekaart naar CO2-neutrale woningvoorraad – die de Nijmeegse woningcorporaties samen invullen – helpt bij de verduurzaming. Talis heeft inmiddels zo’n 750 woningen die niet zijn aangesloten op het aardgas en is in gesprek met haar samenwerkingspartners om verdere stappen te zetten naar aardgasvrije wijken. Ook benut Talis kansen (zoals subsidies) als die zich voordoen, doet ze ervaring op in kleinschalige pilots, en leert ze van anderen.

Duurzaamheid en betaalbaarheid: kan niet altijd samengaan
Leushuis: “Duidelijk is dat onze totale duurzaamheidsopgave groter is dan onze financiële armslag: om onze woningen in 2050 CO2-neutraal te hebben is gemiddeld minimaal € 35.000 per woning nodig. Dat geld is er niet. En niet alleen bij ons niet; dit geldt voor de hele sector. Tot nu toe gingen de twee maatschappelijke opgaven, duurzaamheid en betaalbaarheid, nog hand in hand. Het eerste project waar we nu moeten kiezen tussen betaalbaarheid en duurzaamheid heeft zich aangediend.”
In wijk Heseveld, in de buurt Jerusalem, wil Talis 220 zeer duurzame, betaalbare woningen realiseren. De woningen krijgen minimaal label A+ en worden voorbereid om in de toekomst gasloos te gaan. Om deze woningen nú gasloos te maken, is € 1,8 miljoen extra nodig. Dat is niet haalbaar zonder een huur te vragen die hoger ligt dan de huurtoeslaggrens van € 669 (peil 2020). En dat wil Talis niet.

Leushuis: “In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de verduurzaming niet mag leiden tot hogere woonlasten. Hier staan we achter en daar maken we ons hard voor. Corporaties en hun huurders kunnen niet alleen de kosten van verduurzaming betalen. Er moet niet alleen meer aandacht zijn voor de verdeling van deze kosten om grootschalige verduurzaming betaalbaar te maken. Ook moeten de kosten voor bijvoorbeeld duurzame alternatieven voor gas (warmtenetten en warmtepompen) fors dalen.”


Links de Kolpingbuurt waar in 2018 en 2019 werd gerenoveerd (127 woningen), gesloopt en gebouwd (99 woningen). Rechts complex Heydepark met 130 appartementen die nu groot onderhoud krijgen.