(024) 352 39 11

Gemixt wonen in Nimbus

Binnenkort wonen er niet alleen maar starters in Nimbus. Zodra ze vrij komen, verhuren we de 25 grotere appartementen van de in totaal 117 appartementen als middeldure huurwoning, zonder maximale leeftijdsgrens. Deze appartementen op de onderste vijf verdiepingen van de woontoren krijgen een hogere huur dan de rest van het gebouw. De rest blijven sociale huurwoningen.

Tekort
Met de 25 middeldure huurwoningen met een huur van 950 euro per maand, dragen we bij aan een betere doorstroming op de woningmarkt. Ook spelen we in op de enorme vraag naar middelduur in Nijmegen. De gemeente Nijmegen heeft corporaties en dus ook Talis gevraagd om hier over mee te denken.

Positieve bijdrage
We verwachten dat een mix van bewoners met tijdelijke contracten en contracten voor onbepaalde tijd een positieve bijdrage aan levert aan de leefbaarheid. In een gebouw waar de bewoners snel verhuizen, is het bijvoorbeeld lastig om een bewonerscommissie op te richten. Daar zien we nu kansen voor. In Nimbus zijn we samen met bewoners al langere tijd bezig om de leefbaarheid te verbeteren. Vanaf nu gaat huurdersvereniging Accio hier ook over mee denken.

Ruimere woningen
De hoogste woontoren van Nijmegen was sinds de oplevering in 2016 alleen voor jongeren. Zij kunnen er maximaal vijf jaar wonen. Bij het tekenen van het huurcontract mag een bewoner niet ouder zijn dan 27 jaar. Voor het onderste deel van de Nimbus gaat dat nu veranderen. De huren worden hoger en de bewoners mogen er voor onbepaalde tijd wonen. De woningen op de onderste vijf verdiepingen zijn ruimer, namelijk tussen de 76 en 81 vierkante meter. De overige 92 appartementen zijn 59 tot 70 vierkante meter. De hogere huren doen meer recht aan de prijs/ kwaliteitverhouding.

Doorstromen
In maart volgend jaar staat de woontoren er vijf jaar. De eerste bewoners kwamen in maart 2016 in Nimbus. Voor ons is dit de eerste keer dat we met tijdelijke contracten werken. Dat doen we, zodat de woningen op deze toplocatie ook voor starters blijven. We hebben veel inspanningen verricht om de huurders op tijd te informeren over hun mogelijkheden bij het vinden van nieuwe woonruimte. Het vinden van een woning is in Nijmegen namelijk niet altijd gemakkelijk. Bovendien krijgen Nimbus-huurders, vanwege hun tijdelijk contract, voorrang bij koopwoningen en middeldure huurwoningen van ons. Dus ook op deze 25 appartementen. Verreweg de meeste Nimbus-bewoners hebben inmiddels al nieuwe woonruimte gevonden. Omdat ze het vooraf al wisten dat ze tijdelijk huren, zijn zij hier zelf verantwoordelijk voor.

De huurprijs en inkomenseis
De bruto huurprijs van de 25 woningen wordt € 951,19 per maand (prijspeil juli 2020). Hiervoor geldt een inkomenseis van € 46.000 bruto per jaar voor een éénpersoonshuishouden en € 50.000 voor een meerpersoonshuishouden. Voor deze woningen geldt géén leeftijdsgrens en de huurovereenkomst is voor onbepaalde tijd. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij Susan de Wildt en Miranda Brands via welkom@talis.nl.