(024) 352 39 11

Groot onderhoud in Valendries

Woningkwaliteit

Het onderhoud aan de woningen doet Talen, één van onze vier RGS-partners. In meerdere fases gaan wij door de wijk waarbij we de verschillende soorten woningen aanpakken. Door het in fases te doen, beperken we de overlast voor de bewoners zoveel mogelijk. Het onderhoud en de vernieuwing verschilt per woning en bestaat uit het verwijderen van asbest, verbeteren van de brandveiligheid, het treffen van isolerende maatregelen en het uitvoeren van schilderwerk en reparaties.

WM Valendries210326 01

Samenwerking met scholen en de buurt

Naast het onderhoud en de vernieuwingen, maken we de huizen ook een stuk duurzamer. Zo plaatsen we bijvoorbeeld HR++ glas, isoleren we de gevel en brengen we mechanische ventilatie aan waar nodig. Hierdoor gaat energielabel van E of D naar B. En we willen nog een stapje verder gaan. Daarom droegen we Valendries aan als case voor een prijsvraag over verduurzaming waar scholieren van 4 havo en vwo van de Technasium-opleiding aan het Mondial College in Nijmegen aan meededen.

Ook de bewoners zijn intensief betrokken bij het project. Tijdens fase 1 organiseerden we informatiebijeenkomsten en zijn we op huisbezoek geweest bij verschillende bewoners. Het afgelopen jaar hebben we dit uiteraard niet kunnen doen. Met brochures en huisbezoeken hebben we de bewoners goed kunnen informeren.

Voorzien in behoeftes

In Valendries vervangen we vijf eengezinswoningen door 28 nieuwe appartementen die levensloopgeschikt zijn. Dit sluit aan bij de wens van gemeente Wijchen en ligt ook vast in de prestatieafspraken die we met onze huurdersvereniging Accio hebben gemaakt. Het appartementengebouw krijgt rolstoelgeschikte appartementen met twee slaapkamers en ligt aantrekkelijk op loopafstand van het Wijchense centrum. Architect Martin-Paul Neys maakte een ontwerp dat aansluit bij de buurt met roodbruine bakstenen, hout en beplanting tegen de gevels.

Ten slotte realiseren we, in samenwerking met Woon Initiatief Wijchen (voorheen Woondroom Wijchen), een kleinschalige woonvoorziening. Daarmee verwezenlijken we de droom van ouders en hun kinderen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking.