(024) 352 39 11

HazenkampThuis: gewoon waar het kan, bijzonder waar het moet!

Zelfstandig wonen en in verbinding met andere bewoners. Dat biedt ouderinitiatief HazenkampThuis aan jongvolwassenen met autisme en aanverwante gedragskenmerken.

De jongeren wonen zelfstandig in het  Rentmeestercomplex. In de activiteitenruimte organiseren zij creatieve en culturele activiteiten waar ontmoeting met elkaar en andere bewoners centraal staat.

Hanneke Laarakker, bestuurslid HazenkampThuis, benadrukt dat HazenkampThuis geen zorgorganisatie is: “Wij bieden geen zorg en hulp, maar organiseren culturele en educatieve activiteiten voor de autistische jongvolwassenen en andere bewoners van de Rentmeester. We gaan hierbij uit van ‘dorpswonen’, waarbij mensen elkaar kennen en wat voor elkaar kunnen betekenen. Het sociale netwerk van de jongeren speelt hierin een actieve rol. Het gaat echt om de verbinding. De manier waarop wij dit doen is volgens mij uniek in Nederland.”

In 2016 heeft een ouderpaar met een kind met autisme in de wijk Hazenkamp het initiatief genomen. Zij zijn in gesprek gegaan met Talis en dit heeft ertoe geleid dat de jongvolwassenen zelfstandig appartementen huren in de Rentmeester en dat ze gebruik mogen maken van een activiteitenruimte. Inmiddels wonen er zes jongeren en drie andere jongeren nemen deel aan de activiteiten. De laatste drie zullen als het goed klikt, in de toekomst eventueel ook een appartement gaan huren.

“Wij organiseren één keer in de drie weken activiteiten voor de jongvolwassenen en vier keer per jaar activiteiten voor alle bewoners van de Rentmeester”, vervolgt Laarakker. “Voorbeelden zijn een jaarlijkse nieuwjaarsreceptie, spel-bijeenkomsten, cabaretvoorstelling en een grote picknick op het plein. Als andere bewoners willen aansluiten bij de driewekelijkse activiteiten, dan is dat ook mogelijk. De komende periode worden de activiteiten met andere bewoners verder uitgebreid. Dit gebeurt in drie groepen met de thema’s ‘kijken’, ‘koken’ en ‘spelen’.”

“We merken dat het in deze tijd van corona moeilijk is voor de jongvolwassenen, maar het contact zoeken met elkaar gaat gewoon door. Dit gebeurt nu via en het delen van berichten en foto’s via de groepsApp. Ook hebben de jongeren aan andere bewoners hulp aangeboden, zoals een praatje, aannemen van post, een hond uitlaten of het doen van boodschappen.”

Naast de samenwerking met Talis krijgt de stichting ook steun van de andere organisaties, zoals de gemeente Nijmegen, het Oranjefonds en Leefbaar Gelderland.

 

Het terrein van het Rentmeestercomplex in Nijmegen. (foto is van voor coronatijd)