(024) 352 39 11

Herbenoeming Ronald Leushuis

Deze week is Ronald Leushuis door de raad van commissarissen benoemd voor een derde bestuursperiode bij Talis, tot 1 juli 2026. Hier ging een formele procedure aan vooraf onder leiding van een extern bureau.

Dorien de Wit, voorzitter van de raad van commissarissen van Talis: “Talis staat de komende jaren voor grote opgaven. Het bieden van voldoende passende en betaalbare woningen in veerkrachtige wijken en de uitdagingen op het gebied van duurzaamheid vragen om een krachtig bestuur. Met de herbenoeming van Ronald Leushuis voor vier jaar verwachten we de stabiele koers en de innovatieve slagkracht die hiervoor nodig zijn te waarborgen.”

Ronald is vanaf 2014 bestuurder bij Talis. Vanaf 2020 is hij voorzitter van de raad van bestuur, die hij sinds vorig jaar oktober samen vormt met Margje Lubbers.