(024) 352 39 11

Huurverhoging 2018: 1,4% voor bijna alle huurders

Per 1 juli wordt de huur voor zo’n 93% van onze huurders verhoogd met maximaal 1,4%. Want voor de lagere inkomens berekenen wij alleen de inflatie door. Die is dit jaar 1,4%.

Wat betekent dit voor huurders van een sociale huurwoning?
Heeft u een inkomen van maximaal € 41.056? Dan is uw huurverhoging maximaal 1,4%. Wettelijk is dit percentage vastgesteld op 3,9%.
Is uw inkomen hoger dan € 41.056, dan krijgt u een huurverhoging van 5.4%.
Hierop zijn enkele uitzonderingen. Mensen met een AOW, gezinnen met vier of meer personen en mensen met een chronische ziekte of handicap hebben recht op een verhoging van maximaal 1,4%.

En huurders met een geliberaliseerd huurcontract?
Ons huurverhogingsbeleid voor geliberaliseerde contracten is dat we zoveel mogelijk aansluiten bij de markthuren. Dit betekent dat de huur per 1 juli verhoogd wordt met minimaal de inflatie van 1,4% en maximaal 5,4%. Dit percentage is afhankelijk van hoe ver uw huidige huurprijs onder de markthuur zit.

Persoonlijk bericht
Voor 1 mei ontvangt u persoonlijk bericht over de nieuwe huur per 1 juli 2018. Bij deze huurverhogingsbrief zit de Talis Huurkrant met een uitgebreide toelichting.

Talis Huurkrant
Lees hier de Talis Huurkrant:

Meest gestelde vragen
Staat in de toelichting niet de informatie waar u naar zoekt, dan hebben wij ook de antwoorden op de meest gestelde vragen voor u hier op een rijtje gezet.