(024) 352 39 11

Huurverhoging 2019: 1,6% voor bijna alle huurders

Per 1 juli verhogen we de huur voor zo’n 93% van onze huurders met maximaal 1,6%. Want voor de lagere inkomens berekenen wij alleen de inflatie door. Die is dit jaar 1,6%.

Wat betekent dit voor huurders van een sociale huurwoning?
Heeft u een inkomen van maximaal € 42.436? Dan is uw huurverhoging maximaal 1,6%. Wettelijk is dit percentage vastgesteld op 4,1%.
Is uw inkomen hoger dan € 42.436, dan krijgt u een huurverhoging van 5,6%. Hierop zijn enkele uitzonderingen. Mensen met een AOW, gezinnen met vier of meer personen en mensen met een chronische ziekte of handicap hebben recht op een verhoging van maximaal 1,6%.

 

 

En huurders met een geliberaliseerd huurcontract?
Dit is een huurcontract waarbij de huur van de woning op de ingangsdatum van het huurcontract boven de liberalisatiegrens van dat moment ligt. We spreken ook wel van vrijesectorwoningen.

Ons huurverhogingsbeleid voor geliberaliseerde contracten is dat we zo veel mogelijk aansluiten bij de markthuren. Dit betekent dat de huur per 1 juli verhoogd wordt met minimaal de inflatie van 1,6% en maximaal 5,6%. Dit percentage is afhankelijk van hoe ver uw huidige huurprijs onder de markthuur zit.

U krijgt 25 april persoonlijk bericht
Op 25 april (of in ieder geval voor 1 mei) krijgt u persoonlijk bericht over uw nieuwe huurprijs per 1 juli 2019. Bij deze huurverhogingsbrief zit de Talis Huurkrant met een uitgebreide toelichting.

Talis Huurkrant en meestgestelde vragen
Lees in de Talis Huurkrant meer over hoe de huurverhoging werkt, hoe u eventueel bezwaar kunt maken, wat we met uw huur doen en nog veel meer.

Huurkrant 2019

Staat in de toelichting niet de informatie waar u naar zoekt, dan hebben wij ook de antwoorden op de meestgestelde vragen voor u op een rijtje gezet.

Huurdersvereniging Accio is meegenomen in onze keuzes
Zij gaat akkoord met ons beleid. Ook heeft Accio ons denkrichtingen gegeven voor de komende jaren.