Bewoners- en activiteitencommissies

Huurders van Talis kunnen zich verenigen in een bewonerscommissie of activiteitencommissie. De leden van deze commissies zijn bewoners uit een bepaalde buurt of gebouw.

Bewonerscommissie

Een bewonerscommissie behartigt de belangen van huurders. Daarnaast kan de commissie activiteiten op het gebied van leefbaarheid en sociale samenhang ontwikkelen. De samenwerking tussen Talis en de bewonerscommissie staat beschreven in de samenwerkingsovereenkomst . We hebben op dit moment met twaalf bewonerscommissies een samenwerkingsovereenkomst.

Een bewonerscommissie bestaat uit minimaal drie huurders die worden gekozen of aangewezen. De commissie minstens een maal per jaar overleg met Talis. Bij dit overleg is het bestuur van de bewonerscommissie aanwezig en onze wijkadviseur uit de betreffende buurt.

Activiteitencommissie

Leefbaarheid in buurten en wijken is belangrijk. Een activiteitencommissie kan hier door middel van het organiseren van activiteiten een goede bijdrage aan leveren. De samenwerking tussen Talis en de activiteitencommissie staat in de samenwerkingsovereenkomst beschreven. De commissie kan in de overeenkomst aangegeven of zij een bijdrage van Talis verlangt. De eventuele bijdrage van Talis hangt af van de activiteit en of deze past bij de doelstellingen van Talis in dat gebied.

Wilt u een commissie opstarten?

Wilt u een bewonerscommissie of activiteitencommissie opstarten? Of met uw huidige commissie een samenwerking met Talis aangaan? Neemt u dan contact met ons op via meedenken@talis.nl

Commissies in uw buurt

Wilt u weten of er al een bewonerscommissie of activiteitencommissie in uw buurt actief is? Of heeft u hier een andere vraag over? Neem dan contact met ons op via meedenken@talis.nl of via de overige contactmanieren.

Sluit

Mail a friend

  1. Stuur door
  2. Bedankt
Stuur door