(024) 352 39 11

Verkleinen van huurprijsverschillen, huurbevriezing en eenmalige huurverlaging voor lagere inkomens

Per 1 juli 2023 voeren we de jaarlijkse huuraanpassing door. Wat dit precies betekent voor u leest u in de brief die u van ons ontvangt. Hieronder leest u in het kort wat Talis doet met de huren dit jaar. Ook vindt u het linkje naar de meest gestelde vragen over de huuraanpassing. En bekijkt u de huurkrant als pdf op deze pagina.

U ontving rond 1 mei de brief met de huuraanpassing
Alle mensen die een huurverhoging krijgen of waarbij de huur gelijk blijft ontvingen de brief voor 1 mei 2023. Als we uw huur verlagen ontvangt u de brief na 1 mei.

Daarnaast ontvangt u dit jaar de brief niet in een Talis envelop. Ook het retouradres is anders. Dit komt omdat we de brief versturen met een ander bedrijf dan eerdere jaren. Heeft u een brief ontvangen en is deze niet voor u bedoelt? Stuur de brief dan (ongeopend) terug naar het retouradres boven uw adresgegevens op de brief.

Verschillende huuraanpassingen voor sociale huurwoningen
We verkleinen de huurprijsverschillen van de sociale huurwoningen
Huurders met een inkomen tot en met € 48.836 krijgen per 1 juli verschillende percentages huurverhoging. Variërend van 0 % tot 3,1 %. Het percentage waarmee we uw huur verhogen bepalen we aan de hand van de huurprijs die we passend vinden voor uw woning. In de huurkrant ziet u hoe we dit precies doen. Hoeveel uw netto huur omhoog gaat leest u op de achterkant van de brief die u van ons kreeg.

Eenmalige huurverlaging voor mensen met een lager inkomen
Deze huurverlaging geldt voor mensen die in 2021 maximaal 120% van het minimuminkomen verdiende. En een huur hebben die hoger is dan € 575,03. Voor deze mensen verlagen we de huur naar € 575,03. Dit spraken we af in de Nationale prestatieafspraken met de overheid.

We bevriezen de huren van zelfstandige sociale huurwoningen met energielabel D, E, F en G
Dit spraken we af met onze huurdersbelangenverenigingen Accio en Omslag. Dit betekent dat uw huur hetzelfde blijft als voor 1 juli.

€ 25 huurverhoging voor zelfstandige huurwoningen met een netto huurprijs van € 300
Dit doen we om de huurprijs passend te maken te maken bij de kwaliteit van de woningen.

Mensen met een hoger inkomen krijgen een huurverhoging van € 50 of € 100
Hierbij kijken we naar uw inkomen en het aantal mensen waarmee u samenwoont. In de brief die u van ons ontving staat hoeveel u precies omhoog gaat. In de huurkrant leest u om welke inkomenscategorieën dit gaat.

Meer informatie over de huuraanpassingen leest u in onze huurkrant. Klik op de button hieronder om deze online te bekijken. Of kom langs op één van onze kantoren om de huurkrant fysiek te bekijken.

Huurkrant 2023

Huurverhoging geliberaliseerde huurwoningen (vrijesectorwoningen)
Dit noemen we ook wel vrijesectorwoningen. Voor 2023 is de huurverhoging voor deze woningen maximaal 4,1%. De huurverhoging voor uw woning hangt af van de woning waar u woont en de huur die u nu betaalt.

Heeft u moeite om de huur te betalen?
Het kan voorkomen dat het u niet lukt om uw huur op tijd te betalen. Bijvoorbeeld doordat uw financiële situatie is veranderd. Dan horen we dat graag zo snel mogelijk. Wij helpen u om een passende oplossing te vinden. Bijvoorbeeld met een betalingsregeling of budgetcoaching.

Tijdelijke huurverlaging
Huurders van een sociale huurwoning met een hogere huur en een laag inkomen kunnen bij Talis in aanmerking komen voor een tijdelijke huurverlaging. Meer informatie vindt u bij de meest gestelde vragen en in de huurkrant.

Meest gestelde vragen
Veel informatie over de huurverhoging van de sociale huurwoningen staat in de onze huurkrant. Vindt u hierin niet de informatie waar u naar zoekt, klik dan hieronder op de button voor de meest gestelde vragen en antwoorden.

Veelgestelde vragen en antwoorden

Vragen?
Neem gerust contact met ons op. Dit kan per telefoon of per e-mail. Of kom langs op ons hoofdkantoor aan de Boekweitweg.