Huurverhoging 2020

Zoals elk jaar passen wij per 1 juli de huren aan. Voor mensen met een inkomen tot en met € 43.574 (93% van onze huurders) geldt: zij krijgen per 1 juli 2020 verschillende percentages huurverhoging. Variërend van 0% tot maximaal 4%. Wettelijk is 5,1% toegestaan, maar daar kiezen we niet voor. 

Is uw inkomen hoger dan € 43.574, dan is uw huurverhoging 6,6%. Er zijn wel enkele uitzonderingen. Zo krijgen mensen met AOW en huishoudens met vier of meer personen net zo’n huurverhoging als de mensen met een inkomen onder € 43.574. Ook huurders met een chronische ziekte of handicap hebben hier recht op.

Vóór 1 mei ontvangt u van ons een brief met uw nieuwe huur per 1 juli 2020.

Bij deze brief vindt u ook de Talis Huurkrant. Hierin leest u meer over bijvoorbeeld de huurverhoging per inkomensgroep, hoe u bezwaar kunt maken en hoe u mogelijk in aanmerking kunt komen voor huurverlaging.

Open de pdf voor de Talis Huurkrant:

Huurkrant

Meestgestelde vragen
Veel informatie over de huurverhoging staat in de Talis Huurkrant. Vindt u hierin niet de informatie waar u naar zoekt, kijk dan hier voor de meest gestelde vragen en antwoorden.

Vragen?
Natuurlijk kunt u uw vraag ook aan ons stellen via welkom@talis.nl of T (024) 352 39 11.