Huurverlaging

Deze pagina gaat over de huurverlaging van Talis. Wilt u meer informatie over de eenmalige huurverlaging in 2021, klik dan hier.

Heeft u de afgelopen twee jaar een inkomensafhankelijke huurverhoging gehad en is uw inkomen minimaal 6 maanden geleden gedaald? Dan kunt u in aanmerking komen voor een huurverlaging.

Reden van een daling in uw inkomen kan zijn dat uw verzamelhuishoudinkomen in een lagere inkomenscategorie voor de huurverhoging terecht is gekomen. Ook kan het zijn dat de samenstelling van uw huishouden is veranderd, bijvoorbeeld door een kind dat uit huis is gegaan.

Aanvraag indienen
Een huurverlaging moet u altijd schriftelijk bij ons aanvragen. U kunt hiervoor de modelbrief ‘Voorstel tot Huurverlaging’ van de Huurcommissie gebruiken. Wordt uw verzoek goedgekeurd, dan gaat de huurverlaging uiterlijk 2 maanden na de ontvangstdatum van uw verzoek in.

Om uw verzoek te kunnen beoordelen, hebben wij de volgende gegevens nodig:

  • uittreksel BRP van alle leden van het huishouden. Dit vraagt u op bij de gemeente.
  • inkomensgegevens van alle leden van het huishouden van 18 jaar en ouder (een inkomensverklaring van de belastingdienst en salarisstroken of uitkeringsgegevens van de laatste zes maanden).

Wij kunnen uw verzoek pas in behandeling nemen als alle stukken compleet zijn ingediend.

Geen terugwerkende kracht
De huurverlaging werkt niet met terugwerkende kracht, maar gaat pas in op de voorgestelde ingangsdatum van de huurverlaging.

Meer informatie?
Wilt u meer weten over de inkomensgrenzen? Kijk dan bij de meest gestelde vragen. Meer informatie vindt u ook op de websites van de Rijksoverheid en de Huurcommissie.