Huurverlaging

Heeft u de afgelopen twee jaar een inkomensafhankelijke huurverhoging gehad en is uw inkomen inmiddels gedaald? Dan kunt u in aanmerking komen voor een huurverlaging.

Reden van een daling in uw inkomen kan zijn dat uw verzamelhuishoudinkomen in een lagere inkomenscategorie voor de huurverhoging terecht is gekomen. Ook kan het zijn dat de samenstelling van uw huishouden is veranderd, bijvoorbeeld door een kind dat uit huis is gegaan.

Aanvraag indienen
Een huurverlaging moet u altijd schriftelijk bij ons aanvragen. U kunt hiervoor de modelbrief ‘Voorstel tot Huurverlaging’ van de Huurcommissie gebruiken. Een voorstel tot huurlaging dient tenminste twee maanden voor de voorgestelde dag van ingang te worden gedaan. Vraagt u de huurverlaging per direct aan, dan betekent dat dus dat deze (indien goedgekeurd) twee maanden later ingaat.

Om uw verzoek te kunnen beoordelen, hebben wij de volgende gegevens nodig:

  • Inkomensverklaring van alle bewoners die ingeschreven staan op het adres volgens de Gemeentelijke Basisadministratie. Dit formulier kunt u opvragen bij de Belastingdienst.
  • Een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) (voorheen GBA) waaruit blijkt hoeveel personen op uw adres ingeschreven staan.

Wij kunnen uw verzoek pas in behandeling nemen als alle stukken compleet zijn ingediend.

Geen terugwerkende kracht
De huurverlaging werkt niet met terugwerkende kracht, maar gaat pas in op de voorgestelde ingangsdatum van de huurverlaging.

Meer informatie?
Wilt u meer weten over huurverlaging? Kijk dan op de websites van de Rijksoverheid en de Huurcommissie.