Het vernieuwen van de Kolpingbuurt, Nijmegen

Herstructurering voor 242 woningen in de Kolpingbuurt • 127 renovatie-, 115 sloop-, 99 nieuwbouwwoningen • meer variatie • behoud eigen uitstraling • ook aanpak woonomgeving • start januari 2018

We gaan de Kolpingbuurt in Nijmegen aanpakken. Vóór en mét de bewoners. 127 woningen worden gerenoveerd, 115 woningen gesloopt en we bouwen 99 woningen terug. De eigen uitstraling van de buurt blijft behouden. Er komt meer ruimte in de Kolping. De buurt biedt straks een gevarieerder aanbod met woningen ook voor ook grotere gezinnen, alleenstaanden en ouderen. Het comfort en de energieprestatie van de huidige woningen worden verbeterd.
De aannemer is Hendriks uit Oss.

Lees alles over dit project op de aparte website www.kolpingbuurtalsnieuw.nl.

Boven de huidige Kolpingbuurt van bovenaf. Daaronder zoals het eruit gaat zien. Bekijk hieronder de pdf om het beter te kunnen lezen.

Het gaat goed in de Kolping

De Kolpingbuurt is in 1950 gebouwd als een arbeiderswijk naast de Muntweg. De straten zijn smal. Dat komt omdat er meer huizen zijn gebouwd dan de bedoeling was. Dat had te maken met de huurprijs: die moest laag blijven. Bewoners omschrijven de Kolping als een gezellige volksbuurt, waar iedereen elkaar kent en op elkaar let. Jarenlang investeerde Talis, samen met andere partijen zoals de gemeente en het maatschappelijk werk, in de wijk om er een betere buurt van te maken. En dat is gelukt! Het gaat goed in de Kolping. Zelfs zo goed, dat de bijzondere toelatingseisen bij de verhuur die we een tijd lang hebben gehad, niet meer nodig zijn. De investering in het vastgoed en de openbare ruimte is het sluitstuk van de sociale investeringen in de wijk.

Waarom we vernieuwen?

De woningen en de buurt voldoen niet meer aan de wensen van deze tijd. De woningen zijn klein, verouderd en aan onderhoud toe. Er is weinig ruimte in de buurt en er is behoefte aan meer verschillende type woningen, bijvoorbeeld voor grotere gezinnen, alleenstaanden of voor ouderen. Daarom is een plan gemaakt om de wijk te vernieuwen met behoud van de eigen uitstraling. Dit plan is dus een combinatie van renovatie en sloop/nieuwbouw.

In minder dan anderhalf jaar klaar

De voorbereidingen van dit grote project loopt al jaren. De echte aanpak van de woningen begint in januari 2018. We starten dan met de renovatie van de eerste woningen en de bouw van het appartementencomplex, die in de zomer van 2018 klaar is. Daarna beginnen we met het slopen en opnieuw bouwen van andere woningen. In het voorjaar van 2019 zijn we klaar.

Het slopen en opnieuw bouwen van woningen doen we om:

• meer ruimte in de wijk te maken (mede op verzoek van bewoners). Er komen nu ook verschillende pleinen
• nieuwbouw te maken
• geluidshinder van het spoor te verminderen
• de entree tot de wijk te verbeteren

De nieuwbouw wordt een mix van verschillende type woningen

• ruime gezinswoningen (72 van ca. 105 m2)
• appartementen (16 van ca. 75 m2)
• levensloopbestendige woningen (7 van ca. 100 m2).
• woon-werkwoningen (4 van ca. 105 m2)

Renovatie

De woningen worden comfortabeler en beter geïsoleerd, niet groter. Voor deze woonverbeteringen betalen de huidige bewoners geen huurverhoging. Wat we gaan doen:
• nieuwe badkamer, toilet en keuken
• nieuwe daken
• na-isolatie (dak, gevel en vloer)
• schilderen van alle kozijnen en overig houtwerk
• vernieuwen plafonds (waar nodig) en stucwerk
• nieuwe voordeuren
• aanbrengen mechanische ventilatie
• vernieuwen elektrische installatie
• asbestveilig maken
• brandveilig maken
• opknappen van gevels en tuinmuren
• vervangen betonnen bergingen en schuttingen

Bewoners denken mee

Het uitgangspunt is: wij bouwen voor de buurt en mét de buurt. Bewoners zijn al vroeg betrokken bij de plannen. Klankbordgroep De Toekomst denkt al sinds 2014 mee. Zij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het stedenbouwkundige plan. Ook dacht zij mee over het beeldkwaliteitsplan.

Sociaal plan

Deze vernieuwing van de wijk is een grote verandering voor alle huurders. Zo moet iedereen, in ieder geval tijdelijk, zijn huis uit. Bewoners waarvan de woning wordt gerenoveerd, moeten voor een periode van ongeveer 10 weken verhuizen. Talis regelt tijdelijke woningen. En voor 115 huurders geldt dat zij sowieso niet meer in hun eigen woning kunnen terugkeren. Talis begeleidt de bewoners in dit traject en heeft samen met de klankbordgroep een sociaal plan opgesteld. Hierin staan de wettelijke rechten en plichten als huurder, aangevuld met speciale afspraken voor de Kolping. Bewoners konden kiezen of ze terug willen komen in de Kolping, of naar een woning buiten de wijk willen verhuizen. Verreweg de meeste bewoners willen terugkeren in de wijk na de herstructureringsplannen.  

Een willekeurige straat in de Kolping-buurt.

Voorlopig ontwerp zoals het er na de vernieuwing uit kan zien Voorlopig ontwerp zoals het er na de vernieuwing uit kan zien

Sluit

Mail a friend

  1. Stuur door
  2. Bedankt
Stuur door