(024) 352 39 11

Inflatievolgende huurverhoging voor aanpak woningnood en verduurzaming

PERSBERICHT
Aandacht en maatwerk voor huurders met betalingsproblemen

Nijmegen – Per 1 juli 2020 voeren ook de Nijmeegse corporaties de jaarlijkse huurverhoging door. Wat dit precies voor iedere huurder betekent, horen zij persoonlijk van hun eigen corporatie voor 1 mei aanstaande. Voor elk van de vijf corporaties geldt dat betaalbaarheid van wonen voorop staat. Zij kiezen allen voor een inflatievolgende huurverhoging voor huurders met lagere inkomens. Iedere corporatie maakt hierbij haar eigen afwegingen en keuzes. Waar de corporaties unaniem in zijn, is de extra aandacht en maatwerk voor mensen die nu het hardst worden getroffen door de coronacrisis.

Wooncrisis
Nijmeegse corporaties beperken dit jaar wederom de huurverhoging voor de lagere inkomens. Kees van Kampen, bestuurder van WoonGenoot: “Betaalbare en passende woningen voor onze doelgroep, mensen met lagere inkomens staat voorop. Elke corporatie heeft haar eigen huurbeleid en maakt hierin haar eigen keuzes. Als basis kiezen we allemaal voor een gemiddelde huurverhoging die gelijk is aan de inflatie. Voor dit jaar is dat 2,6%.”
Uitgangspunt voor de huurverhoging van de Nijmeegse corporaties is het Sociaal Huurakkoord. Dit zijn afspraken tussen de Woonbond en Aedes (brancheorganisatie van woningcorporaties), bedoeld om wonen betaalbaar te houden.

De Nijmeegse corporaties kiezen er voor om de huurverhoging per 1 juli door te laten gaan, ondanks de coronacrisis. “We hebben als corporaties de huurinkomsten hard nodig om nieuwe woningen te bouwen, onze bestaande woningen te onderhouden en verduurzamen en bij te dragen aan leefbare buurten en wijken. Juist in deze onzekere tijd zien we hoe belangrijk het is om een fijn thuis te hebben”, benadrukt Kees van Kampen.

Maatwerk bij betalingsproblemen
Voor de vijf corporaties geldt dat zij maatwerk toepassen voor huurders die door financiële problemen hun huur niet (meer) kunnen betalen. Ronald Leushuis, bestuurder van Talis: “Dat doen wij altijd al. We verwachten nu dat door de coronacrisis meer huurders betalingsproblemen gaan krijgen. Mensen raken hun baan kwijt of hebben minder inkomsten, vooral ZZP’ers, flexwerkers, mensen met een 0-uren contract en kleine zelfstandigen. Dit kan direct gevolgen hebben voor het betalen van de huur. Ook nu kijken we samen met de huurder naar zijn persoonlijke situatie en welke mogelijkheden er zijn om hem te helpen. Zoals een betalingsregeling en regelingen van de overheid of de gemeente.”

In de gehele corporatiesector is afgesproken dat er in deze coronatijd geen huisuitzettingen plaatsvinden op grond van hoogopgelopen betalingsproblemen.

Persoonlijk bericht
Alle huurders van de Nijmeegse corporaties ontvangen vóór 1 mei a.s. persoonlijk bericht over de nieuwe huurprijs van hun woning per 1 juli 2020.

Dit persbericht is verstuurd namens de vijf Nijmeegse woningcorporaties: Portaal, Woonwaarts, WoonGenoot, SSH& en Talis