(024) 352 39 11

Jaarverslag 2019 van Accio is verschenen

Onze huurdersbelangenvereniging Accio heeft haar jaarverslag over 2019 gepubliceerd. Bent u benieuwd wat ze allemaal heeft gedaan? En wat de belangrijkste aandachtspunten zijn? Open dan haar jaarverslag.

Bekijk het jaarverslag van Accio.

Accio heeft ook in 2019 meegedacht en meegepraat over onder andere het huurbeleid, de inzet van energiecoaches in Wijchen en de gemeentelijke prestatieafspraken met Nijmegen en Wijchen. Ook is ze aan de slag gegaan met haar nieuwe website, die binnenkort live gaat. En denkt ze mee over de pilot om bij enkele complexen het seniorenlabel weer in te voeren.
Er zijn aparte werkgroepen voor de thema’s Huurbeleid, Leefbaarheid, Duurzaamheid en Communicatie.

Riek Janssen, voorzitter Accio: “Accio staat voor een goede, comfortabele en betaalbare woonomgeving voor alle bewoners en huurders van Talis, maar heeft ook oog voor de woningzoekenden die door wettelijke beperkingen buiten de boot vallen. Wij blijven ons sterk maken voor een goede woning voor allen.”

Accio heeft ongeveer 1750 leden. Bent u al lid? Lid worden is gratis. Kijk voor meer informatie over Accio op hun (binnenkort nieuwe) website hv-accio.nl.