(024) 352 39 11

Meer middelen nodig om aan alle opgaven te voldoen

Woningcorporaties hebben onvoldoende middelen om te doen wat van hen wordt gevraagd. “Als we de woningnood willen aanpakken en betaalbare woningen willen bouwen, moet de politiek duidelijke keuzes maken en meer ruimte bieden, zowel landelijke als lokaal”, zegt Talis-bestuurder Ronald Leushuis.

De hoge verhuurderheffing, huren bevriezen, een verkoopstop invoeren en tegelijkertijd de noodzaak om woningen te verduurzamen en veel nieuwe, betaalbare woningen bouwen. “Het is een worsteling om dat waar te kunnen maken”, zegt Leushuis. Of beter gezegd: eigenlijk kan het niet. We komen miljoenen per jaar tekort als we aan al die opgaven willen voldoen.”

Dat geldt zeker niet alleen voor Talis. Onder de huidige omstandigheden kunnen woningcorporaties niet al hun taken uitvoeren en komen ze tot 2035 zo’n 30 miljard euro tekort om voldoende huizen te verbouwen, te verbeteren en te verduurzamen. Dat bleek eerder uit het onderzoek ‘Opgaven en middelen’ van drie ministeries (Binnenlandse Zaken, Financiën en Economische Zaken) en Aedes. Ook Talis komt elk jaar 19 miljoen euro tekort om alles waar te maken.

De woningmarkt staat hoog op de politieke agenda. Ook in Nijmegen en Wijchen. De wens om snel nieuwe woningen te bouwen is hoog. Tegelijkertijd doet de lokale politiek voorstellen die sympathiek klinken, maar een averechts effect hebben, aldus Leushuis. Zo liggen er voorstellen om een tijdelijke verkoopstop in te stellen en de huurprijzen te bevriezen. “Als wij als corporatie  geen woningen meer mogen verkopen en de huren niet kunnen verhogen, hebben we minder middelen om nieuwe sociale huurwoningen te bouwen. Dan blijft de woningnood in deze omvang bestaan.”

Het afschaffen van de verhuurdersheffing door de Rijksoverheid zou een deel van de oplossing kunnen zijn. “Maar daarmee zijn we er nog niet. Zowel op landelijk als lokaal niveau moeten er duidelijke politieke keuzes worden gemaakt in het belang van de woningmarkt”, vindt Leushuis. “Volgend jaar zijn er verkiezingen en zullen we zien welke partijen daadwerkelijk ruimte bieden aan de woningmarkt.”

De komende maanden maken de woningcorporaties in Nijmegen en Wijchen, samen met hun huurdersverenigingen, prestatieafspraken met de gemeenten over hun opdracht. Leushuis: “Het is een dilemma. Wil je de woningmarkt stimuleren, handel daar dan ook naar. Zorg dat woningcorporaties meer ruimte krijgen om te bouwen in plaats van minder. Dat betekent bijvoorbeeld ook dat je kijkt naar de grondprijzen, parkeernormen of eisen aan de architectuur. Hoe meer eisen er worden gesteld, hoe meer de woningbouw onder druk staat.”