(024) 352 39 11

Nieuw en haalbaar plan voor LuciVer, Alverna

Dinsdag 21 mei presenteerden we aan omwonenden, samen met LuciVer, een geheel nieuw plan voor de vernieuwing van wonen met zorg in Alverna. Dit plan betreft nieuwbouw op de plek waar nu het woonzorgcentrum La Verna staat, met 90 in plaats van nu 83 appartementen. Driestroom gaat in de nieuwbouw 20 appartementen huren voor haar ouder wordende cliënten met een beperking. Door op één plek te zitten, kunnen Driestroom en LuciVer hier samenwerken.

Het nieuwe plan betreft de sloop van La Verna met 83 appartementen en de nieuwbouw van 90 grotere appartementen op deze plek. Dit nieuwe plan komt in plaats van het scenario dat wij met LuciVer in 2016 presenteerden. In die variant werd uitgegaan van nieuwbouw aan de Leemweg naast La Verna en uitbreiding van Portiuncula verderop in Alverna. Dat plan, voornamelijk de twee extra verdiepingen op Portiuncula, riep veel vragen en discussie op.

We hebben daarom de afgelopen twee jaar opnieuw de scenario’s onderzocht en gewerkt aan een alternatief plan. Een extra investering van zowel LuciVer als van ons, de deelname van Driestroom en een subsidie van gemeente Wijchen maken het nieuwe voorstel mogelijk.

De nieuwbouw bestaat uit 90 identieke zorgeenheden
Waarvan 70 voor cliënten van LuciVer en 20 voor cliënten van Driestroom. Het gebouw (dat de vorm van een T krijgt) bestaat grotendeels uit drie lagen en één vleugel heeft vier lagen. De nieuwbouw heeft een plat dak en wordt daardoor aanmerkelijk minder hoog dan het bestaande La Verna.

Bewoners
De bouw voeren we gefaseerd uit. La Verna blijft in gebruik tijdens de bouw van de eerste fase met 60 appartementen. Na oplevering van de eerste fase verhuizen de bewoners vanuit La Verna naar de nieuwbouw. Daarna wordt La Verna gesloopt, waardoor er ruimte ontstaat om de tweede fase met de overige 30 appartementen van de nieuwbouw te maken.

De 20 appartementen van Driestroom zijn voor ouder wordende cliënten die nu ergens anders wonen. Door dicht bij elkaar te zitten, kunnen LuciVer en Driestroom hier samenwerken. De appartementen van LuciVer zijn voor haar huidige cliënten in La Verna.

Draagvlak en planning
Met deze nieuwbouw verwachten we een goed antwoord te hebben op de huidige én toekomstige zorgvraag in Alverna. De verwachting is ook dat dit plan draagvlak krijgt. De bewoners en omwonenden zijn nu op de hoogte van het plan. We willen graag snel verder met de uitwerking van het plan en streven ernaar om in de loop van 2020 te starten met de bouw.

 

maquette: links nieuwbouw La Verna

LaVerna (boven) en Rivo Torto