(024) 352 39 11

Nieuwe bestuurder Talis: Margje Lubbers

Margje Lubbers is sinds 1 oktober bestuurder bij Talis. Als opvolger van Walter Hamers, vormt ze samen met Ronald Leushuis de raad van bestuur van onze woningcorporatie. Margje werkte hiervoor als bestuurder bij zorgorganisatie OBG in Nijmegen en bij Stichting Bevolkingsonderzoek Oost. Daarvoor werkte ze als manager Wonen bij Portaal.

1 Margje Buitenfoto

Ze is blij weer terug te zijn in de Nijmeegse corporatiesector. Met haar ervaring in de zorg wil ze zich onder andere inzetten om corporaties, zorgpartijen en ouderen met elkaar te verbinden. “De groep ouderen die thuis woont en zorg nodig heeft, verdubbelt in de komende 20 jaar. Ik vind het mooi dat Talis oog heeft voor mensen met een zorg- of begeleidingsvraag, voor mensen die het moeilijk hebben. Wij zijn natuurlijk geen zorgverleners, maar we kunnen wel de samenwerking met de zorg nog verder versterken, met het belang van de huurder of cliënt voorop.

De eerste drie maanden bij Talis heeft Margje als heel positief ervaren: ‘Talis is breed actief en is vernieuwend. Dat is het beeld dat ik had van Talis. En dit beeld wordt bevestigd door de mensen van binnen en buiten onze organisatie die ik afgelopen weken hebben gesproken. Er is speciale aandacht voor wonen met zorg, leefbaarheid, woongroepen, de energietransitie, nieuwbouw, passend toewijzen, betaalbaarheid, de kwaliteit en levensloopgeschiktheid van de bestaande woningen, de samenwerking met de huurdersvereniging, gemeenten en onze partners. Er kwamen heel veel onderwerpen voorbij in de eerste tijd. Ik heb ook met verschillende huurders gesproken. Ze waren over het algemeen erg tevreden over Talis. Als nieuwe collega is dat natuurlijk fijn om te horen. De uitdaging is hoe we meer woningen beschikbaar kunnen maken en tegelijkertijd kunnen verduurzamen en de woningen ook nog betaalbaar houden. De 500 nieuwe, verplaatsbare woningen aan de Nieuwe Dukenburgseweg, waar we samen met de gemeente en de collega corporaties in Nijmegen hard aan werken, helpen om op een duurzame wijze op korte termijn iets te doen aan de woningnood. Maar er is meer nodig. Wij willen graag dat de huidige én de toekomstige huurders passend en betaalbaar kunnen wonen, in wijken waar het fijn samen leven is. Uitdagingen genoeg dus.