(024) 352 39 11

Huurprijzen per 1 juli 2022 (veelgestelde vragen en antwoorden)

Vóór 1 mei ontvangt u een brief over de huurverhoging per 1 juli 2022. Vanwege de coronacrisis heeft de overheid besloten om de huur van sociale huurwoningen dit jaar te bevriezen. Voor woningen met een geliberaliseerd contract wordt de huur met maximaal 2,4% verhoogd.

Hieronder vindt u de veelgestelde vragen en antwoorden.
Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact op met ons via welkom@talis.nl of (024) 352 39 11. Wij helpen u graag.

Jaarlijkse huurverhoging

Wie bepaalt de huurverhoging?

De overheid stelt jaarlijks de wettelijke kaders voor de maximale huurverhoging vast. Vanaf 1 juli 2022 mag de huur verhoogd worden met

 • maximaal 2,3%, als de (kale) huur € 300 of meer per maand is.
 • maximaal € 25, als de (kale) huur lager is dan € 300 per maand. Dat is hoger dan 2,3 %.
 • Voor woningen met een geliberaliseerd contract wordt de huur met maximaal 3,3% verhoogd.
Wat is een geliberaliseerd huurcontract?

Dit is een huurcontract waarbij de huur van de woning op de ingangsdatum van het huurcontract boven de liberalisatiegrens van dat moment ligt. We spreken ook wel van vrijesectorwoningen.

De liberalisatiegrens wordt ieder jaar vastgesteld door de overheid. In 2022 is dat €763,47. Dit is de netto huur, dus zonder bijvoorbeeld servicekosten.

Bezwaar tegen de huurverhoging

Wanneer kan ik bezwaar maken tegen de huurverhoging?

U kunt bezwaar maken tegen de huurverhoging vóór 1 juli 2022. Op de website van de Huurcommissie en de Rijksoverheid staat in welke gevallen u bezwaar kunt maken.

Hoe kan ik bezwaar maken?

Als u bezwaar wil maken tegen de huurverhoging, moet u een bezwaarschrift indienen bij Talis. Hiervoor kunt een standaardformulier gebruiken. Dit vindt u op de website van de Huurcommissie of kunt u opvragen bij Talis. Het bezwaar moet vóór 1 juli 2022 bij Talis binnen zijn.

Wat gebeurt er met het bezwaar?

Als wij uw bezwaar hebben ontvangen, krijgt u van ons een ontvangstbevestiging. Na behandeling van uw bezwaar ontvangt u onze schriftelijke reactie uiterlijk 12 augustus 2022. Hierin staat of wij uw bezwaar als gegrond of ongegrond beoordelen. Bent u het niet met die conclusie eens? Dan kunnen wij, als u dat wilt, uw bezwaar doorsturen naar de onafhankelijke Huurcommissie. Deze doet vervolgens een uitspraak over de redelijkheid van de huurverhoging. Bent u het niet eens met de uitspraak van de Huurcommissie, dan kunt u de rechter vragen de huurprijs vast te stellen.

Moet ik de huurverhoging betalen als ik een bezwaar heb ingediend?

Wij brengen de voorgestelde huurverhoging wel gewoon in rekening bij u. Ook als we uw bezwaar naar de Huurcommissie doorsturen. Talis adviseert u de huurverhoging wel te betalen. Maar dit hoeft niet. Eventueel verrekenen we daarna het verschil.

Zijn er kosten verbonden aan het indienen van een bezwaar?

Aan het bezwaar indienen bij Talis zijn geen kosten verbonden. Als u een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (bevolkingsregister) moet meesturen, moet u hiervoor wel betalen aan de gemeente. Als u ervoor kiest om uw bezwaar door te laten sturen naar de Huurcommissie, betaalt u een voorschot van € 25,00. Stelt de Huurcommissie u in het gelijk, dan krijgt u dit bedrag terug. Meer informatie hierover vindt u ook op de website van de Huurcommissie.

Wat moet ik doen als ik de huurverhoging niet kan betalen?

Als u door financiële omstandigheden de huur van uw woning niet meer kunt betalen, dan kunt u contact met ons opnemen. We denken graag mee over een oplossing.

Coronacrisis, gevolgen voor u?

De gevolgen van het coronavirus raken iedereen. We begrijpen dat het coronavirus van invloed kan zijn op uw financiële situatie. Het kan gebeuren dat u uw huur niet op tijd kunt betalen. Twijfel dan niet om contact met ons op te nemen. Wij denken graag mee over een oplossing. Ook biedt de overheid ondersteuning. Kijk daarvoor op de website www.rijksoverheid.nl.

Tijdelijke huurverlaging

Hoe weet ik of ik in aanmerking kom voor huurverlaging?

Als u voldoet aan de vier volgende voorwaarden kunt u in aanmerking komen voor een tijdelijke huurverlaging:

 • U woont in een sociale huurwoning;
 • U had in 2021 een huishoudinkomen van maximaal
  • € 40.765,- (eenpersoonshuishouden) of
  • € 45.014,- (meerpersoonshuishouden);
 • Uw inkomen is minimaal zes maanden geleden gedaald;
 • De subsidiabele huur per 1 juli 2022 is hoger dan € 678,66 of hoger dan € 633,25 bij een woning met (oorspronkelijk) maximaal twee slaapkamers.

Voldoet u aan de voorwaarden? Neem dan telefonisch contact met ons op.

Wat is de subsidiabele huur?

De huur die u iedere maand betaalt is de bruto huur. Deze bestaat uit de netto huur plus eventuele servicekosten. Dit zijn bijvoorbeeld de warmtekosten en schoonmaakkosten van gemeenschappelijke ruimten. Hoe uw huur is opgebouwd staat in de huurspecificatie in uw persoonlijke huurverhogingsbrief. Hierin staat ook de subsidiabele huur. Dit is de netto huur plus een gedeelte van de servicekosten (als deze van toepassing zijn voor uw woning).

De Belastingdienst maakt gebruik van de subsidiabele huur voor het berekenen van de hoogte van de huurtoeslag. De bruto huur kan hoger zijn dan de subsidiabele huur, omdat niet alle servicekosten meegerekend worden in de subsidiabele huur.

Betaling nieuwe huur per 1 juli 2022

Hoe zorg ik ervoor dat het juiste bedrag (van de nieuwe huur) wordt betaald?
 • Als u Talis heeft gemachtigd om de maandelijkse huur automatisch van uw rekening af te schrijven, dan wordt per 1 juli het nieuwe bedrag automatisch afgeschreven.
 • Als u een periodieke overschrijving via de bank heeft of als een instantie (bijvoorbeeld de werkgever) de huur overmaakt, dan moet u er zelf voor zorgen dat per 1 juli het juiste bedrag wordt overgemaakt.
Ik wil mijn nieuwe huur automatisch gaan betalen. Hoe doe ik dat?

U kunt een e-mail sturen naar welkom@talis.nl met hierin de vraag voor een automatische incasso.

Handige websites en telefoonnummers

Belastingdienst

Informatie over huurtoeslag is te vinden op www.toeslagen.nl.
Ook is het mogelijk om de Belastingtelefoon te bellen met vragen over huurtoeslag: 0800 0543 (gratis).

Huurcommissie

Als u bezwaar wilt maken tegen de huurverhoging, dan kunt u bellen met de Huurcommissie.
Meer informatie: www.huurcommissie.nl.
Telefoonnummer: 0800 488 72 43 (gratis).

Rijksoverheid

Op de website van de Rijksoverheid www.rijksoverheid.nl staat meer informatie over bijvoorbeeld huurbescherming, Huurcommissie, servicekosten en het Woningwaarderingsstelsel.

Woonbond

Hier vindt u meer informatie over de huurverhoging en kunt u nagaan of de huurverhoging die u heeft gekregen terecht is www.woonbond.nl.