(024) 352 39 11

Nieuwe (zorg)woningen voor Veenhof en de Weegbree

De gemeente Wijchen heeft ingestemd met een initiatief van ZZG zorggroep voor de nieuwbouw van zorggebouw De Weegbree. Als vervanging op het huidige, verouderde pand bouwt Talis 54 zorgappartementen op een oude schoollocatie in de wijk Veenhof. Na de verhuizing van het zorggebouw is er op de locatie aan de Weegbree ruimte voor andere nieuwbouw. Het idee is dat Talis hier 39 levensloopgeschikte, sociale huurwoningen bouwt. Ook komen er 16 koopwoningen. Met het plan wordt zowel voorzien in de vraag naar meer betaalbare woningen als naar goede zorgwoningen.

Planvorming nieuwe locatie
Het nieuwe zorggebouw in de Veenhof krijgt 3 bouwlagen, waardoor deze niet hoger wordt dan de omringende huizen. De bomen rondom het huidige schoolgebouw blijven staan. ZZG zorggroep gaat samen met Talis aan de slag met de verdere uitwerking van de plannen. Omwonenden in de Veenhof en de Weegbree worden hierbij betrokken. Onlangs hebben ze al een brief ontvangen over de plannen, met een uitnodiging voor een bijeenkomst op 30 maart.