(024) 352 39 11

Plannen sloop en nieuwbouw La Verna zijn ondertekend

Vandaag ondertekenden we met LuciVer, Driestroom en Hendriks Bouwbedrijf de overeenkomsten voor de sloop en nieuwbouw van woonzorgcentrum La Verna. Het is een bijzonder moment. Na een lange en intensieve voorbereiding zijn we klaar om écht aan de slag te gaan. De afgelopen maanden zijn de plannen in overleg met de cliëntenraad en de buurtbouwgroep verder uitgewerkt. De gemeente Wijchen is bezig met de laatste fase van het bestemmingsplan.

20200204 LavernaAlverna

Onze bestuurder, Ronald Leushuis, is uitermate trots en onthult de impressie van de nieuwbouw: “Vernieuwing van wonen met zorg bij La Verna is hard nodig. Ons gebouw past niet bij de zorgbehoefte van nu. Het is oud en niet comfortabel met te kleine kamers, hoge drempels, het is koud of juist te warm. La Verna ligt op een prachtige plek. Met de nieuwbouw spelen we in op de zorgvraag in Alverna. Ook voor de toekomst. We willen graag snel verder, zodat de eerste bewoners vanaf eind 2021 kunnen verhuizen. Het tekenen van de overeenkomsten voor de bouw en sloop is daarom een mooie stap.”

Tanja Froidbise, bestuurder van LuciVer: “De bouw gaat niet ten koste van het niveau van de zorg. Toch is het onvermijdelijk dat bewoners overlast ervaren. Uiteraard beperken wij dit samen met de aannemer Hendriks zo veel mogelijk. We hebben allemaal belang bij het resultaat. Ik kijk er naar uit om met de kwaliteit van de nieuwbouw aan te sluiten bij de behoeften van de bewoners en de medewerkers. Ik zie mogelijkheden in het gezamenlijk huren met Driestroom. Wij en Driestroom onderkennen dat onze visie op zorg, welzijn en wonen aanvullend aan elkaar zijn.”

Onder leiding van Hendriks is en wordt het ontwerp verder uitgewerkt. De planning is om voor de zomer de bouwaanvraag in te dienen. “We hebben jarenlang hard gewerkt aan plannen waar draagvlak voor is,” geeft Michel Pott, projectmanager van Talis aan. “Na mei vorig jaar gingen we op zoek naar een aannemer. Hendriks is met het beste plan gekomen. Voor ons een bekende partij waar we veel vertrouwen in hebben. De buurtbouwgroep heeft met alles mee gekeken en een waardevolle bijdrage geleverd. De hele bouwperiode blijven we met deze groep in overleg.” Tjeerd van de Put, bedrijfsleider Hendriks Onderhoud en Beheer: “Als je het goed wil doen in een buurt en voor bewoners, ga je in gesprek. De buurtbouwgroep heeft ons verzocht om de bouwplaats en bouwlogistiek zodanig vorm te geven dat de Leemweg ontzien wordt. Dat is gelukt.”

Planning: bouw in twee fases
Tussen maart en november dit jaar zijn voorbereidende werkzaamheden rondom het huidige La Verna, waaronder de verplaatsing van het trafohuis. In december eind dit jaar start de bouw van de eerste fase. Een jaar later is dit klaar en kunnen alle bewoners van het huidige La Verna verhuizen. Vanaf maart 2022 wordt het huidige gebouw gesloopt. In juni 2022 kan de bouw van de tweede fase beginnen. Ook dit duurt een jaar. In dat gedeelte komen zowel cliënten van LuciVer als Driestroom. Binnenkort starten we ook met het ontwerp van de tuin. Tijdens de bouw en sloop gaat de huidige tuin natuurlijk flink op de schop, zodat we een groot deel van de tuin opnieuw moeten aanleggen.

Op dit moment zijn er ook al voorbereidingen aan de gang. In het huidige gebouw zijn namelijk twee soorten vleermuizen gezien. Dit is bijzonder en ze zijn beschermd. Op de zolder van De Brouwerij en Rivo Torto maken we vervangende huisvesting voor de vleermuizen.

Bestemmingsplan is bijna klaar
Binnenkort informeert de gemeente Wijchen de omwonenden en bewoners over het bestemmingsplan. Deze is bijna aangepast. Wethouder Geert Gerrits, betrokken bij de plannen en aanwezig om de partijen te feliciteren, geeft aan: “We zijn heel tevreden met de kwaliteit. Zowel vanuit zorg als vanuit ruimtelijke kwaliteit is dit een prachtig plan.”