(024) 352 39 11

Onderzoekers: Risico’s asbest vaak overschat

Wonen en werken in een huis met asbest en het verwijderen van asbestdaken leveren veel minder risico’s op dan tot nu toe werd gedacht. Niet alleen zijn de risico’s veelal verwaarloosbaar, ook beschermingsmiddelen zijn niet noodzakelijk. Wetenschappelijk onderzoek naar de relatie tussen blootstelling, gezondheidsrisico’s en de kosten van beschermingsbeleid, toont aan dat het huidige asbestbeleid niet realistisch is. Talis pleit daarom, samen met andere corporaties en brancheorganisatie Aedes, voor een risicogestuurde benadering op basis van feiten. Dit onderzoek helpt staatssecretaris Van Ark bij het maken van realistisch asbestbeleid.

Deze studie naar beschermingsbeleid bij asbest is uitgevoerd door onderzoekers van TNO, Universiteit Utrecht, Radboud Universiteit en Crisislab. Wij hebben samen met de corporaties Woonbron, Vestia, Mitros en onze brancheorganisatie Aedes het onderzoek laten uitvoeren bij gebrek aan wetenschappelijke onderbouwing van het huidige asbestbeleid. Dit beleid gaat uit van het nemen van (beschermings)maatregelen bij aanwezigheid van asbest zonder inzicht in het feitelijke blootstellings- en gezondheidsrisico door vrijgekomen asbest. Dit betekent dat in de huidige situatie maatregelen worden genomen die in de meeste gevallen niet nodig zijn.

Veiligheid voorop
Voor woningcorporaties staat de veiligheid en gezondheid van bewoners, medewerkers en opdrachtnemende partijen voorop. Wij vinden het belangrijk dat iedereen weet hoe ze veilig met asbest moeten omgaan. Bijvoorbeeld saneerders, die elke dag plafondplaten met niet-hechtgebonden asbest slopen. Zij lopen een hoog blootstellingsrisico. In deze situatie is het van belang dat de juiste beschermingsmaatregelen worden genomen. Het huidig asbestbeschermingsbeleid is voor deze situatie terecht streng. In veel andere onderzochte situaties zijn de risico’s verwaarloosbaar en zijn beschermingsmaatregelen daarmee niet noodzakelijk.

Risicogestuurd asbestbeleid
Wij vinden als corporaties dan ook dat de huidige praktijk is doorgeslagen. De wettelijke normen, complexe werkwijzen en de daaraan gekoppelde kosten staan in veel gevallen niet in verhouding tot het werkelijke risico. Dit onderzoek naar beschermingsmiddelen bevestigt dat we het doorgeslagen asbestbeleid moeten aanpassen. Wij pleiten daarom al geruime tijd voor een risicogestuurd asbestbeleid op basis van feiten.

Aedes en de corporaties bieden het onderzoek aan aan
het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). De resultaten helpen staatssecretaris Van Ark om het asbeststelsel aan te pakken en risicogestuurd te maken.

Woensdag 6 maart debatteert de Tweede Kamer over het asbestbeleid.

Lees hier het rapport:
“Inzichten voor proportioneel asbestbeleid – Een onderzoek naar gezondheidsrisico’s in verschillende asbestblootstellingssituaties en de kosten van bijbehorend beschermingsbeleid”