(024) 352 39 11

Woonzorggebouw Aaron in Hof van Holland feestelijke geopend

 In de nieuwe buurt Hof van de Holland, naast het hart van de waalsprong opende burgemeester Bruls, zaterdag woonzorggebouw Aaron. In Aaron wonen vitale ouderen samen met ouderen die zorg nodig hebben en jongvolwassenen met een beperking. Een unieke plek, waar mensen naar elkaar omkijken.

Bb 1806 2022 02

Het samenbrengen van verschillende woonvormen maakt Aaron bijzonder. Het idee is dat de bewoners, of ze nu meer of minder behoefte hebben aan zorg, onderdeel worden van de nieuwe buurt en naar elkaar omkijken. “Hiermee hopen we een antwoord te bieden op de vergrijzing, vereenzaming en toename van zorgkosten. Het gaat om een vorm van naoberschap, waarbij het normaal is dat buren iets voor elkaar betekenen. Hoe dat precies gebeurt, bepalen de bewoners zelf”, geeft Ronald Leushuis, bestuurder van Talis, aan. De eerste initiatieven vanuit de bewoners zijn inmiddels al ontstaan.

91 appartementen
We verhuren 45 appartementen aan vitale 60-plussers. Zij hebben een eigen appartement met woonkamer, keuken, slaapkamer en badkamer. Samen delen zij een gemeenschappelijke huiskamer en tuin. 36 appartementen worden verhuurd aan ZZG. Zij bieden hier een plek voor ouderen met een zware zorgvraag, zoals dementie en ouderen met lichamelijke klachten. De laatste 10 studio’s op de begane grond worden bewoond door 10 jongvolwassenen met een meervoudige beperking. Zij wonen hier via het ouderinitiatief Majstro.

Kwaliteit van leven
Aaron is een plek waar iedereen zich thuis voelt. “In de zorg zetten we al een aantal jaren in op zo lang mogelijk zelfstandig blijven leven, eventueel met hulp van technologie, ondersteuning en zorg. In Aaron zijn alle deuren zijn open. We werken hier met zogenaamde leefcirkels. Verder kijken bewoners naar elkaar om. Dit draagt bij aan de kwaliteit van leven”, aldus Angela Jansen van ZZG zorggroep. De jongvolwassenen van Majstro woonden tot voor kort nog thuis. Wim Dokter van ouderinitiatief Majstro: “Als ouders hebben we ons ingezet voor een mooie, kleinschalige woonvoorziening met leven om je heen. Dit hebben we gevonden in Aaron.”

Duurzaam bouwen
Samen met ZZG ontwikkelden we in de afgelopen jaren een visie voor woon- en zorgprojecten. De appartementen voor de cliënten van ZZG zijn gewone appartementen van 45 vierkante meter met een aparte woon-, slaap-, badkamer en een klein keukenblok. Dit biedt woonkwaliteit voor de bewoners. Bovendien zijn deze appartementen op de lange termijn veel flexibeler dan de kleine eenheden die voorheen gebouwd en kunnen de ze in de toekomst ook verhuurd worden aan mensen die geen of andere zorg nodig hebben.

Bij de bouw ging veel aandacht uit naar duurzaamheid. Op het gebouw liggen veel zonnepanelen en het heeft deels een sedumdak. Dit groene dak helpt bij het opvangen en bufferen van hemelwater en heeft een koelend effect in het gebouw. Verder is zoveel mogelijk natuurinclusief gebouwd. Zo zijn er gevelnestkastjes, extra groen en is de tuin vogel- en insectvriendelijk. Voor de gevel gebruikten we biologisch afbreekbare materialen. Het appartementengebouw is zelfs demontabel. Dat wil zeggen dat het pand eenvoudig weer uit elkaar te halen is. De materialen zijn ooit bij een eventuele afbraak makkelijk te hergebruiken.

Feestelijke opening
Samen met de bewoners en medewerkers van ZZG, Majstro en Talis en andere betrokkenen werd zaterdag het gebouw feestelijk geopend door burgemeester Bruls. Tijdens de bijeenkomst is onder andere een ‘vraag en aanbod’ bord onthuld. Hierop kunnen alle bewoners een (hulp)vraag stellen of een aanbod doen voor bijvoorbeeld een wandeling of kop koffie. Verder is er onder het genot van een barbecue en borrel geproost op de opening van het nieuwe complex in Hof van Holland.