(024) 352 39 11

Opening Zorgwoningen Stadbroekseweg in Nijmegen

In de gemeente Nijmegen streven we ernaar iedereen een woonplek te geven. Voor sommige mensen die al lang dakloos zijn, is een aangepaste woonvorm nodig. Voor deze groep zijn deze maand aan de Stadbroekseweg in Nijmegen acht woonunits geplaatst. Begin april betrekken de bewoners de woningen. Op vrijdag 1 april overhandigde Ronald Leushuis de sleutels van deze zorgwoningen aan Monique Netten van het leger des Heils.

Zorgwoningen

“Ook bij Talis vinden we het belangrijk dat iedereen in Nijmegen prettig woont.” Aldus Ronald Leushuis. ”Veel mensen zijn op zoek naar een woning, en voor sommige mensen is een reguliere woning niet geschikt. Ook voor die doelgroep willen we een thuis bieden. We onderzoeken we de mogelijkheden voor verschillende woonconcepten. De zorgunits aan de Stadbroekseweg is daarvan een mooi voorbeeld. Samen met onze partners zoals gemeente Nijmegen en  zorg- en welzijnsorganisaties zetten we ons hier graag voor in. We zijn dan ook blij dat WoonGenoot, de corporatie waar we sinds begin dit jaar mee zijn gefuseerd, zich ingezet heeft om samen met organisaties dit project aan de Stadsbroekseweg te realiseren.”

Eenvoudige woningen
De zorgwoningen zijn geplaatst op een eigen terrein, zodat de bewoners met begeleiding tot rust kunnen komen. De zorgwoningen zijn eenvoudige en kleine woningen. De bewoners krijgen begeleiding van zorgorganisaties IrisZorg, RIBW, Leger des Heils en de GGD. Zij verzorgen begeleiding op maat, afhankelijk van wat mensen nodig hebben krijgen ze bijvoorbeeld begeleiding bij zelfstandig wonen of psychische of medische zorgbegeleiding. Op het terrein staat ook een unit die gebruikt wordt door de zorgverleners.

Buurtbeheerplan
Gemeente Nijmegen heeft samen met omwonenden, zorginstellingen, politie en ons een buurtbeheerplan gemaakt. In het Buurtbeheerplan Zorgwoningen staat onder andere voor wie de woningen bedoeld zijn, een omschrijving van de rol van de buurtbeheergroep en de contactgegevens voor als er vragen of meldingen zijn. Het beheerplan staat op de website van de gemeente Nijmegen.