(024) 352 39 11

Oproep: geef nesten van beschermde dieren door aan de gemeente Wijchen!

Samen met de gemeente Wijchen maken we ons sterk voor de bescherming van de huismus, gierzwaluw, huiszwaluw en vleermuis. Dit doen we door het maken van een soortenmanagementplan voor Wijchen en Alverna. Het plan zorgt ervoor dat we weten waar de beschermde dieren verblijven. En waar extra verblijfplaatsen of nesten nodig zijn. Voor het soortenmanagementplan is eerst onderzoek nodig. Inwoners kunnen hierbij helpen.

Om de beschermde dieren de juiste bescherming te geven, verzamelt de gemeente Wijchen zoveel mogelijk informatie over de dieren. Dat onderzoek doet een ecologisch adviesbureau in de bebouwde kom van Wijchen en Alverna. Het adviesbureau bekijkt overdag en soms ’s avonds en ’s nachts de gevels van huizen en gebouwen. Ze kijken dan of er nesten of bijvoorbeeld vleermuizen zijn.

Heeft u nesten van huismus, gierzwaluw, huiszwaluw in uw woning?
Of heeft u informatie over vleermuizen in gebouwen? En woont u in Wijchen of Alverna? Geef dan de informatie door aan de gemeente Wijchen. Dit kan via de MijnGemeente app of via www.wijchen.nl/meldingdoen Geef in ieder geval door: straat en huisnummer, aantal nesten van de huismus, gierzwaluw of huiszwaluw of het aantal vleermuizen in het huis. Hiermee helpt u de beschermde diersoorten. De gemeente Wijchen neemt de gegevens mee in het soortenmanagementplan.

Minder los onderzoek nodig bij verbouwen, slopen of isoleren
Het soortenmanagementonderzoek maakt mogelijk dat we sneller een vergunning krijgen, omdat er minder onderzoek nodig is. We weten dan namelijk waar beschermde dieren in Wijchen en Alverna verblijven. En we zorgen ervoor dat er altijd voldoende nest- en verblijfplaatsen voor deze soorten in Wijchen en Alverna blijven.

Meer informatie
Na het onderzoek naar de verblijfplaatsen en nesten volgt meer informatie over het soortenmanagementplan.