SSH& en Talis pakken samen groot onderhoud op

Aan het Goffertpark, vlakbij de Muntweg liggen twee gebouwen van SSH& en Talis. De in totaal 236 appartementen aan de Heideparkseweg zijn in de jaren ’80 gebouwd en toe aan groot onderhoud. Voor het eerst gaan SSH& en Talis hiervoor de samenwerking aan. Beide corporaties zien uit naar de samenwerking. Het moet zorgen voor een besparing in de kosten, betere plannen en minder overlast voor bewoners.

De samenwerking


Er zijn verschillende redenen om de twee onderhoudsprojecten samen aan te pakken: zo kunnen bouwplannen en ontwerpen gemakkelijk worden gedeeld en kan het ‘groen’ rondom de gebouwen in één keer worden aangepakt. Daarnaast zijn er technische werkzaamheden die voor beide gebouwen gelijk zijn. Het project wordt daarom ook uitgevoerd door één aannemer: De Variabele. Doordat er slechts één aannemer verantwoordelijk is voor de inrichting van de bouwplaats en het bouwverkeer, wordt het gemakkelijker om plannen te delen en kosten te besparen. Bovendien wordt hiermee de overlast voor de bewoners beperkt.

Het is de eerste keer dat deze corporaties de samenwerking bij groot onderhoud samen oppakken. ‘We hebben veel vertrouwen in de samenwerking en kijken er naar uit om samen te werken en van elkaar te leren.’ Aldus Kees Stunnenberg, Directeur-bestuurder SSH&. Ronald Leushuis bestuurder van Talis beaamt dit ‘En misschien ontdekken we onderweg nog meer mogelijkheden om in dit project de samenwerking te versterken.

Plannen SSH&


SSH& is bezig met de voorbereidingen van de plannen voor haar studentencomplex Heidepark.

SSH& verlengt de levensduur van dit gebouw tot 2060. De gevelkozijnen en het ventilatiesysteem worden vervangen. Bovendien vindt er een energetische verbetering plaats van energielabel E naar (minimaal) label B. Verder wil SSH& de uitstraling van het gebouw aanpakken. Samen met De Variabele onderzoekt SSH& de mogelijkheid om het bezit uit te breiden door het toevoegen van een extra bouwlaag van 35 woningen. Zo kan SSH& nog meer studenten aan een kamer helpen. Dit project past in de routekaart van SSH& op weg naar een geheel CO2 neutrale woningvoorraad in 2045.

Talis begint met de bouw


Talis is nog maar net klaar met de sloop en nieuwbouw van de hele Kolpingbuurt (nabij Goffert en tegenover Heideparkseweg) en start nu alweer met onderhoud aan de woningen aan de Heideparkseweg. Door de samenwerking met SSH&, is straks een groot gebied vernieuwd. Eind maart 2020 verwacht Talis klaar te zijn met de werkzaamheden aan haar woningen. Bewoners zijn op de hoogte en hebben ingestemd met de plannen. Het gebouw Heydepark krijgt een flinke opknapbeurt. Het gehele gebouw krijgt energielabel A én voelt straks ‘als nieuw’. Het verduurzamen gebeurt onder andere door het aanpassen van de warmteopwekking en het isoleren van vloer van de eerste bouwlaag. Hierdoor besparen huurders straks op hun energierekening. De uitstraling van het gebouw verandert zowel aan de binnen- als buitenzijde door een aanpak van de gevels, de balkons en een verandering van het kleurgebruik. Ook de algemene ruimtes in het gebouw worden aangepakt.

Beide corporaties voeren de veranderingen zonder huurverhoging voor de huidige huurders uit.

Sluit

Mail a friend

  1. Stuur door
  2. Bedankt
Stuur door