Bewonersblad Talis Thuis is uit

Er is een nieuwe editie van Talis Thuis. Hierin kun je o.a. lezen over duurzaam wonen, complete vernieuwing van de Kolpingbuurt en bewoners in actie (wat weer zorgt voor ontmoeting).

Benieuwd naar alle verhalen? Bekijk hier de online versie.

Nieuwsbrief 3 huurdersvereniging Accio
Alle huurders hebben bij de Talis Thuis de derde nieuwsbrief van Accio gevonden. Lees hierin meer over onder andere de algemene ledenvergadering, een aantal werkgroepen en over de prestatieafspraken tussen Talis, Accio en de gemeenten.

Het blad valt binnen twee weken bij elke huurder in de bus. Talis Thuis verschijnt twee keer per jaar: in april en november.

NB Helaas is er een fout geslopen op pagina 4 over de derde fase van Grote Boel. Daar staat per ongeluk een huurbedrag van 325 euro. Dat moet 635 euro zijn.

Sluit

Mail a friend

  1. Stuur door
  2. Bedankt
Stuur door