Bouw fase 2 woonservicezone Wijchen start november

De tweede nieuwbouwfase van het woonservicegebied aan de Klapstaat start in november. In deze fase komen sociale huurappartementen in combinatie met zorg, welzijn en plekken voor ontmoeting. Aan dit project werken Talis, ZZG zorggroep, de gemeente Wijchen en bewoners nauw met elkaar samen. De komst van een gezondheidscentrum met huisartsenpraktijk De Huisdokter, apotheek van Poppel en het diagnostisch centrum van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis is een welkome aanvulling voor Wijchen. Aannemer Slokker uit Eindhoven voert de werkzaamheden uit. Omwonenden en belangstellenden zijn op 14 oktober uitgebreid geïnformeerd over de plannen.

De bouw van de tweede fase komt nu snel dichterbij. Op de voormalige locatie van verzorgingshuis De Elsthof komt een nieuw woongebouw, De Passerel, met 52 sociale huurappartementen. Dit grenst straks aan De Pas, een woongebouw dat er nu al staat. Bijzonder zijn de negen ‘beschermd wonen’-appartementen voor mensen met dementie. Zij kunnen hier straks een woning huren, terwijl er ook een gezamenlijke huiskamer en intensieve zorg via ZZG zorggroep aanwezig is. De te bouwen Kiosk, tussen De Passerel en Meander, vervult straks een belangrijke functie in de verstrekking van hulpmiddelen om langer thuis te kunnen blijven wonen.

Aan de Buizerdstraat komt een woongebouw met 22 sociale huurappartementen. Deze worden ook verhuurd aan cliënten van ZZG zorggroep. Ook hier kunnen mensen met dementie wonen, alleen of met hun partner. In ditzelfde gebouw komt huisartsenpraktijk De Huisdokter, apotheek van Poppel en een serviceunit van het CWZ. Hier kunnen mensen terecht voor bloedprikken en röntgenfoto’s.

Openbare ruimte

De omwonenden zijn uitgebreid geïnformeerd en hebben meegedacht over de invulling van onder meer de openbare ruimte. Er komt straks een binnenplein tussen de appartementen in De Passerel en Meander met een terras, een beweegtuin en een moestuin. Het gras dat nu tussen de Klapstraat en Buizerdstraat en langs De Waaij ligt, wordt een park waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten.

Eerste fase

De eerste fase van de Klapstraat is in 2012 opgeleverd. De bewoners van het verzorgingshuis De Elsthof verhuisden toen naar zelfstandige woningen in twee appartementencomplexen (Meander en De Oogst) die zij huren van Talis. De benodigde zorg ontvangen ze van ZZG zorggroep. In de eerste fase zijn 102 sociale huurappartementen gebouwd, met een oppervlakte tussen de 55 en 85 vierkante meter. De woningen zijn uitgerust met allerlei elektronische snufjes (domotica) om het wonen comfortabeler en veiliger maken. De ervaringen met deze nieuwe opzet van wonen en zorg zijn positief en laten zien dat Wijchen mede hierdoor een belangrijke stap heeft gezet om voorbereid te zijn op de toenemende vergrijzing.

Woonservicegebied

Wijchen vergrijst, net als vrijwel elke andere gemeente in Nederland. Het is dan ook een bewuste keuze om in te zetten op zogenoemde woonservicegebieden. Op de goed bezochte bewonersavond op 14 oktober wordt dit benadrukt door wethouder Geert Gerrits: “Het is een mooie aanwinst voor Wijchen. Hier kunnen ouderen zelfstandig wonen en is zorg binnen handbereik. Ik ben er trots op en kijk uit naar de nieuwe bewoners”. Ook ZZG zorggroep en Talis vinden dit belangrijk en lopen voorop in de ontwikkelingen rond het scheiden van wonen en zorg. Bestuurder Ronald Leushuis van Talis: “Ik ben blij dat we de boel kunnen afmaken en daarmee invulling geven aan de woon/zorgbehoefte van gemeente Wijchen. We gaan starten.”

Sluit

Mail a friend

  1. Stuur door
  2. Bedankt
Stuur door