Geslaagde jaarlijkse huurdersbijeenkomsten

Ook dit jaar nodigden Talis en huurdersvereniging Accio alle huurders uit om mee te praten over beleidsonderwerpen. De huurdersbijeenkomsten werden gehouden op 10 oktober in Nijmegen en op 19 oktober in Wijchen. De opkomst was mooi. Ruim 100 huurders kwamen in Nijmegen meepraten aan de tafelgesprekken. In Wijchen deden zo’n 60 mensen aan de bijeenkomst mee.

De avonden startten met een aftrap van de oprichtingsvoorzitter van Accio Riek Janssen en onze voorzitter van de raad van bestuur Walter Hamers. Beiden vertelden meer over waar Accio en Talis mee bezig zijn.

In groepjes praatten we vervolgens verder over vier onderwerpen:
1. Accio & huurdersparticipatie
2. Huurbeleid
3. Zelf aangebrachte voorzieningen
4. Doorstroming
Elk groepje ging van tafel naar tafel en sprak op deze manier een half uur over elk onderwerp. We geven graag een impressie van de gesprekken die zijn gevoerd. Bekijk daarvoor onderstaand verslag.

  • Riek Janssen: "Goed contact met en steun van onze achterban geeft ons de kans gedegen aan tafel te zitten bij belangrijke overleggen met Talis en de gemeenten. Zo kunnen we onze stem echt laten gelden."
  • Walter Hamers: "Wij moeten continu afwegingen maken waar wij ons maatschappelijk geld aan besteden. Door met Accio te praten, blijven we scherp op wat onze beleidsoverwegingen betekenen voor huurders.”


Een van de tafels waar Talis-medewerkers en huurders - waaronder Accio-leden - met elkaar praten.

Sluit

Mail a friend

  1. Stuur door
  2. Bedankt
Stuur door