Gezocht: lid raad van commissarissen

Talis zoekt een lid voor haar raad van commissarissen (tevens vice-voorzitter). Het betreft een commissaris op voordracht van de huurders.

Talis heeft haar governancestructuur ingericht volgens het tweelagen bestuursmodel. Wij werken met een raad van commissarissen bestaande uit vijf personen en een tweehoofdige raad van bestuur. Er zijn twee kerncommissies: de auditcommissie en de remuneratiecommissie. Twee van de vijf leden bezetten een zetel op voordracht van de huurders.

De werkwijze van de raad van commissarissen is vastgelegd in het Reglement werkwijze rvc. Het reglement noemt als belangrijkste taken:
- bewaken van de doelstellingen en de grondslagen van Talis;
- toezicht houden op het bestuur, de werking van de interne controle en het risicomanagementsysteem;
- gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur en deze een klankbord bieden.


Kijk hier voor de volledige vacature en meer informatie.
De werving is via PublicSpirit.

Sluit

Mail a friend

  1. Stuur door
  2. Bedankt
Stuur door