Jaarverslag 2016 staat online

Wilt u lezen over alles wat ons bezighield in 2016? Ons jaarverslag "Het verschil durven maken" staat online. U leest op deze speciale website over ontwikkelingen van afgelopen jaar binnen en buiten onze organisatie.


Lees uitgebreid over 2016 op de website van het jaarverslag.

Het verschil durven maken

Wij kijken terug op een mooi jaar, waarin we hard gewerkt hebben aan onze kerntaak: we hebben bijna 300 nieuwe woningen opgeleverd, veel geïnvesteerd in de verbetering van ons bestaande bezit, onze woningen nog betaalbaarder gemaakt voor de laagste inkomensgroepen, bijgedragen aan de oprichting van huurdersvereniging Accio met intussen bijna 1.700 leden, prestatieafspraken gemaakt met onze gemeenten en we zijn financieel gezond gebleven. Daar zijn we trots op en dat geeft ons vooral veel energie en vertrouwen om door te gaan! Lees meer op de speciale website van ons jaarverslag.

Veel aandacht voor bestaand bezit

We hebben fors geïnvesteerd in de kwaliteit en het uiterlijk van onze woningen in Dukenburg, Neerbosch-Oost en Wijchen-Noord. De komende jaren staan onder meer de woningen in Wijchen-Zuid en de Kolpingbuurt in Nijmegen op het programma. Lees meer op de speciale website.

Accio voortaan een huurdersvereniging

Onze huurdersvereniging Accio heeft een druk jaar achter de rug. Als platform bestond Accio al. In 2016 is ze, de nieuwe wet volgend, een vereniging geworden. Binnen een half jaar waren er 1.600 leden. Lees meer op de speciale website.

Betaalbaarheid blijft belangrijk

We hebben in 2015 en ook weer in 2016 de huurprijzen van duurdere huurwoningen voor onze doelgroep verlaagd, waardoor de woonlasten omlaag gaan. Daarnaast laten we de huurprijs aansluiten bij de kwaliteit van de woning. Ook zijn de woningen toegewezen aan huishoudens met een inkomen dat past bij de huurprijs. Hierdoor is meer dan 95% van de nieuwe huurders zogenaamd passend gehuisvest. Lees meer op de speciale website.

Bewonersbegeleiding bij groot onderhoud

We betrekken en helpen bewoners bij grootonderhoudsprojecten. Bijvoorbeeld: in 2016 besloten we om de Kolpingbuurt, onze oudste buurt in Nijmegen, ingrijpend te herstructureren. Dit besluit volgde op een interactief samenwerkingsproces met de bewoners van de buurt. Het plan voor sloop van ongeveer de helft van de woningen en renovatie van de andere helft, is samen met een brede klankbordgroep van bewoners gemaakt. Lees meer op de speciale website.

Cijfers, cijfers en nog eens cijfers

In ons jaarverslag staan natuurlijk veel cijfers. We lichten er enkele uit. Zo hebben we 1.091 sociale woningen verhuurd. We leverden 295 nieuwe woningen op. Van onze bestaande huurwoningen verkochten we er 128. We gaven ongeveer € 17 miljoen uit aan onderhoud, € 20 miljoen aan verbetering van ons bezit (bijvoorbeeld extra isolatie) en € 32,5 miljoen aan nieuwbouw. Onze (beïnvloedbare) bedrijfsvoeringskosten zijn de afgelopen jaren fors gedaald met circa € 2,5 miljoen in totaal. Interesse in de financiële cijfers? Lees onze jaarrekening.

Vernieuwing van wonen en (ouderen)zorg

Brede gangen, elk appartement een eigen kleur op de muur, verschillende lampen bij de voordeur, een herkenbare Waalbrugfoto uit Nijmegen: enkele voorbeelden van hoe drie woonzorgcomplexen geschikt zijn gemaakt voor bewoners die op verschillende manieren hulpbehoevend zijn. Lees meer op de speciale website.

Gedrukte versie

8.537 kB

Sluit

Mail a friend

  1. Stuur door
  2. Bedankt
Stuur door