Klachtencommissie Woningcorporaties Nijmegen zoekt huurderslid

In verband met het vertrek van één van de twee zittende huurdersleden van de Klachtencommissie Woningcorporaties Nijmegen en omgeving, zijn de aangesloten corporaties op zoek naar een nieuw huurderslid per 1 juli 2019.

Doel en werkgebied Klachtencommissie

De Klachtencommissie Woningcorporaties is een onafhankelijke commissie die beoordeelt of de aangesloten woningcorporaties op de juiste manier met klachten van hun klanten omgaan. Deze commissie biedt voor hen een laagdrempelige voorziening als extra toets op de klachtenbehandeling. Deze mogelijkheid wordt geboden als klant en corporatie er samen niet uitkomen. De corporaties vinden een dergelijke voorziening passen bij de professionele werkwijze die zij voorstaan. De commissie bestaat uit vier leden en één onafhankelijke voorzitter. Van de vier leden zijn er twee op voordracht van de corporaties benoemd en twee op voordracht van de huurdersvertegenwoordiging.

Op dit moment zijn de volgende corporaties bij de Klachtencommissie aangesloten:
• Portaal (vestiging Nijmegen)
• Talis
• Standvast Wonen
• Woongenoot
• De Gemeenschap
• Waardwonen
• Oosterpoort

Profiel

• kennis van en affiniteit met sociale verhuur
• woonachtig in de regio Nijmegen
• goede communicatieve en sociale vaardigheden
• onafhankelijke opstelling
• aantoonbare (werk)ervaring in het sociaal-maatschappelijke domein

Tijdbesteding

De Klachtencommissie vergadert ongeveer een keer per maand op maandagochtend. Behalve de voorzitter zijn er telkens twee leden bij de zitting aanwezig, hetgeen inhoudt dat elk lid ongeveer elke twee maanden een zitting bijwoont. De vergaderfrequentie en de duur van de zittingen is afhankelijk van het aantal klachten dat bij de commissie binnenkomt. Over het algemeen worden eenmaal per maand twee tot drie klachten behandeld. De aard van de klachten is heel divers. Vaak gaat het om vraagstukken die verband houden met het beleid, de werkwijze of dienstverlening van de corporaties. De leden ontvangen een vaste vergoeding per zitting. De tijdbesteding bedraagt circa 4 tot 6 uur per zitting.

Reageren?

Voldoet u aan het geschetste profiel en spreekt het u aan om deze uitdaging samen met de overige commissieleden op te pakken, dan nodigen we u van harte uit om te solliciteren. Uw sollicitatiebrief voorzien van CV en motivatie kunt u per e-mail sturen naar mevrouw K.L.F. Malta, secretaris van de Klachtencommissie (info@kcwregionijmegen.nl). U kunt ook bij haar terecht als u nog vragen heeft over de functie (telefoon 024 3237611). Zij ontvangt uw reactie graag voor 29 april 2019. Let op: leden van de Klachtencommissie mogen omwille van de onafhankelijkheid geen binding met de aangesloten corporaties hebben. Wat dat precies inhoudt leest u in artikel 4 lid 6 van het reglement. Indien u wel een binding heeft met één van de aangesloten corporaties, dan heeft solliciteren geen zin.

Procedure

Na 29 april 2019 worden de ontvangen sollicitatiebrieven beoordeeld door een vertegenwoordiging van huurders van de aangesloten corporaties. Deze huurdersvertegenwoordiging maakt een selectie van drie kandidaten met wie de sollicitatiecommissie gesprekken zal voeren. De sollicitatiecommissie bestaat uit de voorzitter en het zittende huurderslid van de Klachtencommissie, alsmede twee vertegenwoordigers van de huurdersorganisaties van de aangesloten corporaties.

De sollicitatiegesprekken met de kandidaat-leden vinden plaats op maandag 27 mei tussen 13.00 en 16.30. De commissie streeft ernaar dat de aangesloten corporaties het nieuwe huurderslid per 1 juli 2019 benoemen.

Sluit

Mail a friend

  1. Stuur door
  2. Bedankt
Stuur door