Verbod op asbestdaken kost corporaties onnodig veel geld

Al enkele jaren pleit Talis, samen met andere corporaties en brancheorganisatie Aedes om normaal om te gaan met asbest.

Normaal doen over asbest

Asbest is een gevaarlijke stof waar we serieus aandacht voor moeten hebben en zeer zorgvuldig mee om moeten gaan. We moeten het op een veilige manier saneren, maar we moeten niet doorslaan.

Ronald Leushuis, bestuurder van woningcorporatie Talis en lid van de Bestuurlijke Klankbordgroep 'Laten we normaal doen over asbest' pleit daarom al jaren voor een asbestbeleid waar de kosten voor verwijdering in verhouding staan tot de risico’s van asbest. Dit geldt niet alleen voor asbestdaken, ook voor de sanering van andere asbesttoepassingen in en aan de woning.

Talis in Tweede Kamer

Talis is uitgenodigd door de Tweede Kamer om deel te nemen aan een rondetafelgesprek over de sanering van asbestdaken. Op 4 oktober 2017 vond dit gesprek plaats. Ter voorbereiding op dit gesprek heeft Talis een schriftelijke reactie voor de Kamerleden opgesteld. Hierin vragen wij de Tweede Kamer om risicogestuurd asbestbeleid. Onze bedoeling is dat asbest gezien moet worden als een van de vele risico’s die we moeten beheersen. Denk aan brandveiligheid of legionella. En dat de kosten voor asbestsanering ook in verhouding moeten staan met de kosten voor het beheersen van vergelijkbare risico’s. Talis is van mening dat de nieuwe bewindspersoon een landelijke bestuurlijke groep, met daarin ook woningcorporaties, moet oprichten om te komen tot een op feiten gebaseerd asbestbeleid. 

Niet alleen geld is een belangrijk punt bij de sanering, ook de steeds strengere en ingewikkeldere regels maakt het verwijderen van asbest lastig. Sinds 1 januari 2017 zijn nog meer veiligheids-maatregelen nodig om werknemers die asbest verwijderen te beschermen. Dat leidt tot hogere kosten en dat betekent dat er minder asbestsaneringen plaatsvinden. Zo duurt het langer voor alle daken zijn vervangen. 
Het is belangrijk dat woningcorporaties en andere vastgoedeigenaren betrokken worden bij het maken van regels voor asbest. Nu ligt de voorbereiding daarvan vooral bij deskundigen uit de asbestbranche. 

Aedes

Ook Aedes, de brancheorganisatie voor woningcorporaties, was uitgenodigd voor dit rondetafelgesprek in de Tweede Kamer. Aedes heeft onderzocht dat er nog ongeveer 40.000 asbestdaken in de sociale huursector zijn. En dat alleen al het verwijderen hiervan de corporaties tientallen miljoenen euro’s zal kosten. Aedes geeft aan dat het goed is dat de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu subsidie beschikbaar stelt voor sanering van asbestdaken. Maar dat de kosten voor het weghalen van asbest nog steeds niet in verhouding staan tot het mogelijke risico voor de gezondheid. Ook Aedes heeft haar standpunten beschreven in een document voor de Kamerleden.

Sluit

Mail a friend

  1. Stuur door
  2. Bedankt
Stuur door