Verhuur Nimbus van start

Dinsdag 17 november gaat de verhuur van de in aanbouw zijnde woontoren Nimbus van start. Alle huurcontracten voor Nimbus worden tijdelijke contracten, voor maximaal twee of vijf jaar. Dat maakt de wet binnenkort mogelijk. Talis wil gebruikmaken van deze verruiming van de regels rondom tijdelijke verhuur, om zo starters en spoedzoekers meer kans te geven op de woningmarkt.

Starters op de woningmarkt maken in Nijmegen nauwelijks kans op passende en betaalbare woningen, omdat zij onvoldoende meettijd hebben opgebouwd. De nieuwe wetgeving biedt nu juist voor deze groep een betere kans op een woning. De locatie, tussen het station en het centrum, en de verschillende soorten appartementen met één of twee slaapkamers, sluiten bovendien goed aan bij de woonbehoefte van starters.

Vijf jaar

De nieuwe wet houdt in dat een tijdelijk huurcontract voor vijf jaar kan worden afgesloten voor de doelgroep 18 tot en met 27 jaar. Van de 116 appartementen verhuren we er 76 met een tijdelijk huurcontract van vijf jaar. Deze periode sluit goed aan bij de levensfasen die jongeren doormaken. Na vijf jaar is de kans groot dat iemand toe is aan een andere woning, omdat zijn persoonlijke situatie of woonbehoefte is veranderd. Ook is het aannemelijk dat jongeren zich in vijf jaar verder hebben ontwikkeld en meer zijn gaan verdienen, zodat een aantal van hen ook buiten de sociale sector een woning kan zoeken. Hiermee blijft het aanbod flexibel en komen er vaker nieuwe woningen vrij voor starters.

Spoedzoekers

Naast appartementen met een huurcontract voor vijf jaar verhuren we circa 20 appartementen met een tweejarig huurcontract. Hieraan zijn door de wet geen leeftijdgrenzen gesteld. Deze woningen gaan in de loting, zodat iedereen evenveel kans maakt. Op deze manier komen ook mensen in aanmerking die, vanwege een acute situatie, snel tijdelijke huisvesting nodig hebben, en onvoldoende meettijd hebben om via het reguliere woonruimteverdeelsysteem een woning te huren. Bijvoorbeeld mensen met een tijdelijk arbeidscontract in de regio of mensen die gaan scheiden.

De overige appartementen zijn gereserveerd voor zorgpartijen.

Start verhuur

De verhuur van de 76 appartementen met het vijfjaar contract start op 17 november via www.entree.nu. Toewijzing vindt plaats op basis van meettijd. De lootwoningen voor 2 jaar worden naar verwachting begin 2016 verhuurd.

Bekijk de woningen

Vanaf 11 november kunt u op de website www.nimbusnijmegen.nl uitgebreid de verschillende typen appartementen bekijken. Bij toewijzing kunt u, zover nog beschikbaar, het appartement van uw voorkeur aangeven.

Sluit

Mail a friend

  1. Stuur door
  2. Bedankt
Stuur door