(024) 352 39 11

Plannen voor 28 huurappartementen in Wijchen

Onze plannen om binnen twee tot drie jaar in Valendries 28 appartementen voor ouderen te bouwen, zijn een stap dichterbij. Direct omwonenden hebben vorig jaar al meegedacht over het ontwerp. Deze week praatte we hen samen met de gemeente bij over het nieuwe ontwerp en de procedure. We bereiden ons hiermee voor op de aanvraag voor een vergunning. Goed nieuws, want de vraag naar sociale huurwoningen is enorm groot.

WM Valendries Bewoners 211004 02

Valendries knapt op met het groot onderhoud van 400 huurwoningen van ons én het plan voor nieuwbouw. “De komst van 28 nieuwe sociale huurappartementen biedt ouderen een extra mogelijkheid om in hun vertrouwde buurt te kunnen blijven wonen,” aldus Ronald Leushuis, bestuurder van Talis. “De behoefte aan nieuwe sociale huurwoningen voor ouderen is groot en er zijn niet veel plekken om te bouwen. Op deze plek, vlakbij het centrum zijn de voorzieningen natuurlijk dichtbij. Vandaar dat we deze plannen steunen,” aldus Geert Gerrits, wethouder gemeente Wijchen.

In gesprek met de buurt
Vijf woningen maken plaats voor 28 appartementen. Omdat de woningen die er nu staan grote kavels hebben, kunnen er meer woningen terug worden gebouwd. Met de bewoners van de woningen zijn afspraken gemaakt. Daar hebben we eerst aan gewerkt. Deze bewoners zijn al verhuisd of ze hebben een woning op het oog. De leeggekomen woningen worden nu tijdelijk verhuurd.

Ook zijn we meteen met de buurt in gesprek gegaan. Michel Pott, projectmanager van Talis: “We vinden het belangrijk dat het plan in de buurt past. Daarom overleggen we met de direct omwonenden. Dat wil niet zeggen dat we precies kunnen bouwen wat de omwonenden willen. Ook de architect en de dorpsbouwmeester hebben een visie op wat past in de buurt. Bovendien moet een plan ook haalbaar zijn, want het doel is dat we iets doen aan de enorme druk op de woningmarkt.” Tijdens een bijeenkomst lieten we deze week samen met architect Martin-Paul Neys zien wat de ideeën zijn. Een aantal eerdere opmerkingen van omwonenden over bijvoorbeeld de hoogte, de uitstraling en privacy konden worden aangepast. De wens van omwonenden om een boom te kunnen behouden, lukt ook. Het platte dak blijft wel in het plan. Vragen over parkeren en verkeer zijn grotendeels op eigen terrein opgelost. De keuze om een in- en uitgang te maken, waardoor er minder verkeer over het kruispunt komt, viel goed.

 

De plannen
Het gebouw met twee en drie woonlagen komt aan de Lindenstraat waar nu vier eengezinswoningen staan en op de plek van de leegstaande bungalow aan de Meidoornstraat, die vroeger de ontmoetingsruimte van de Katholieke Arbeiders Jongeren (KAJ) was. De nieuwbouw bestaat uit twee delen. Het langste deel van het gebouw is aan de Lindenstraat. En het kortere deel aan de Meidoornstraat. Parkeerplaatsen en bergingen komen aan de achterzijde op eigen terrein. De appartementen krijgen twee slaapkamers en een balkon aan de voorzijde. De nieuwbouw komt naast Tilia, een ander Talis-gebouw. De komende weken kunnen belangstellenden het bestemmingsplan inzien. Het ontwerp moet straks binnen de kaders van het nieuwe bestemmingsplan passen. Als deze definitief is, starten we de vergunningsaanvraag. Het idee is dat de bouw na de zomer van 2022 start en in 2023 wordt opgeleverd.

De nieuwbouw
In juni dit jaar tekenden we samen met de gemeente Wijchen een convenant om 400 tot 450 woningen sneller en gemakkelijker bij te kunnen bouwen. De uitbreiding van de 28 sociale huurwoningen in Valendries valt onder dit convenant. Daarnaast starten we met de realisatie van 50 sociale huurwoningen in Huurlingsedam.