(024) 352 39 11

Plannen voor onderhoud aan Maisonnettes Meijhorst

Talis is van plan om dit jaar nog onderhoud uit te voeren aan de 192 maisonnettes in de Meijhorst in Nijmegen. Op dit moment vindt onderhoud plaats aan de 144 eengezinswoningen in de Meijhorst. Eerder werd al groot onderhoud uitgevoerd aan de hoogbouw.

Voorbereiding onderhoud
De corporatie start nu met de voorbereidingen voor het onderhoud aan de maisonnettes. De afgelopen maanden heeft Talis de woningen aan de buitenkant onderzocht. De komende weken vindt verder onderzoek plaats naar de binnenzijde van de woningen door aannemer Quadrant. Er is ook gesproken met een aantal bewoners.

Bezoek aan bewoners
De bewoners is er veel aan gelegen om prettig te wonen. Bewoners hadden klachten over tocht, vochtige ramen, en onaantrekkelijke trappenhuizen. Een bezoek aan enkele mensen, bracht waardevolle inbreng over de woningen. Het oplossen van tocht, de vochtige ramen en het opfrissen van de entrees zullen onderdeel uitmaken van het onderhoudsplan.

De verwachting is dat bewoners in het najaar geïnformeerd worden over de werkzaamheden en de planning. Daarnaast gaat Talis met bewoners in gesprek over de woon- en leefomgeving.