(024) 352 39 11

Proef herinvoering seniorenlabel

WM Riek Janssen 04

Talis gaat als proef een seniorenlabel herinvoeren voor een aantal woongebouwen in Wijchen en Nijmegen. De woningen die hier vrijkomen worden de komende vijf jaar met voorrang toegewezen aan huurders van 60 jaar en ouder.

Op deze manier komt Talis tegemoet aan een verzoek van huurdersvereniging Accio en individuele huurders. Meerdere senioren geven aan dat zij het prettig vinden om oud te worden tussen andere ouderen.

Zeven jaar geleden werd het seniorenlabel in de regio Arnhem en Nijmegen afgeschaft. “Het was toen lastig om seniorenwoningen verhuurd te krijgen aan ouderen. En er was het beeld dat het goed was om ouderen met jongeren te laten wonen”, vertelt beleidsadviseur Vera de Wildt. Dat gaat in een aantal complexen heel goed, maar er zijn ook woongebouwen waar dit tot wat meer problemen leidt, omdat de leefstijlen verschillen.

Met de proef wijk Talis af van de regels van de huisvestingsverordening. Het is een experiment dat vijf jaar gaat lopen. Daarna zal Talis dit met Accio en de bewoners evalueren.

Zowel in Wijchen als in Nijmegen zijn er twee wooncomplexen waar we het seniorenlabel herinvoeren. In Wijchen gaat het om De Pas en De Waaij en in Nijmegen om De Globe en Maas Waal Staete. “De keuze voor die complexen is niet willekeurig”, zegt De Wildt. “We hebben gekozen voor voormalige seniorencomplexen dichtbij een zorgaanbieder die 24-uurszorg kan leveren en waar mogelijkheid voor ontmoeting is, bijvoorbeeld een ontmoetingsruimte in het gebouw of in de buurt. Ook is er vaak ruimte om bijvoorbeeld een scootmobiel te stallen en zijn er voorzieningen zoals een winkel in de buurt. We bekijken of we deze woongebouwen nog aantrekkelijker voor senioren kunnen maken de komende periode.”