Lent

De buurtwebsite Lentse Lucht is opgericht om de samenhang in het dorp / de wijk te vergroten. Samen werken aan een nog mooiere, gezelligere en veiligere eigen buurt.